Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA
(Myszków) Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta w Myszkowie burmistrz Włodzimierz Żak otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Przed głosowaniem nad absolutorium swoje zdanie na temat kondycji miasta oraz tego, jak „spisuje się” burmistrz wygłosili radni Beata Pochodnia, Eugeniusz Bugaj oraz Adam Zaczkowski. Pochodnia chwaliła działalność burmistrza i wskazywała jak – jej zdaniem – miasto rozwija możliwości na wielu płaszczyznach od 8 lat, czyli od momentu, kiedy w fotelu burmistrza zasiada W. Żak. Zgoła odmienne zdanie mają radni Bugaj i Zaczkowski, którzy wytknęli włodarzowi miasta jego największe potknięcia.