Gazetamyszkowska.pl

(Niegowa) Ulica 22 Lipca w Niegowie, ku radości jej mieszkańców, jednak nazwy nie zmieni. Radni podczas ostatniej sesji 29 maja musieli podjąć uchwałę z nowym uzasadnieniem nazwy. Zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej, do którego o opinię zwróciła się Gmina Niegowa, nazwa „22 Lipca” bezsprzecznie symbolizuje komunizm, ale jeśli samorząd chce upamiętnić inne wydarzenie związane z tą datą należy zmienić uzasadnienie do uchwały. Dlatego też radni jednogłośnie podjęli uchwałę, w której data 22 Lipca upamiętnia nadanie w 1807 roku Księstwu Warszawskiemu Konstytucji przez Napoleona Bonaparte.