Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA
(Niegowa) Podczas ostatniej, październikowej sesji Rady Gminy Niegowa podjęto kilka uchwał. Wśród nich na uwagę zasługuje bez wątpienia ta, na mocy której od 1 stycznia 2020 roku rozpocznie działalność gminny żłobek. Placówka mieścić się będzie przy ul. Szkolnej 40. Rodzice będą mogli zapisać tam swoje dzieci od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Aktywni radni złożyli szereg interpelacji. Najwięcej uwagi poświęcono w nich bieżącym naprawom i bezpieczeństwu drogowemu.
REKLAMA