Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA
(Myszków) Jak już poinformowaliśmy w ostatnim numerze GM, Rada Miasta Myszkowa podczas grudniowej sesji nie przyjęła budżetu gminy na 2019 rok. Większość ponad 5-godzinnych obrad zajęła dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ośmiu radnych złożyło wnioski o przeniesienie środków z inwestycji na Dotyku Jury na inne przedsięwzięcia na terenie miasta. Burmistrz chciał przeznaczyć na tę inwestycję aż 10 mln zł. Żaden z wniosków radnych nie uzyskał wymaganej większości, więc w ostatecznym głosowaniu radni odrzucili uchwałę budżetową. Przy okazji zawiązał się ciekawy sojusz taktyczny radnych Lewicy i PiS-u.
REKLAMA