Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

ZKM: SPÓR ZBIOROWY NADAL TRWA!

Tomasz Urbański | 2018-08-18 12:20

(Zawiercie) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Zakładu Komunikacji Miejskiej i Pracowników Samorządowych w Zawierciu zwróciła się do prezydenta Witolda Grima o przedstawienie radnym uchwały, która dotyczyłaby darmowych przejazdów między innymi dla rodzin pracowników przewoźnika. Pytania w tej sprawie wysłaliśmy zarówno do rzecznika prasowego magistratu, jak i do przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Kaziroda (na oficjalny adres Rady Miejskiej). Do składu tego numeru odpowiedź otrzymaliśmy jedynie od władz ZKM-u. Przypomnijmy w zakładzie trwa obecnie spór zbiorowy, który nie został zażegnany. Niedawno zawarte za to zostało porozumienie płacowe.

 

- Decyzje o taryfie biletowej i zakresie ulg podejmuje Rada Miasta. Wydatki w tym zakresie pokrywane są z budżetu miasta. Koszt tych ulg ostatecznie obciąża każdego z mieszkańców miasta - poinformowała prezes zarządu ZKM Joanna Brodzik-Kot.
 

Zupełnie inaczej do sprawy podchodzą sami związkowcy, którzy argumentują, że zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską darmowymi przejazdami dla różnych grup (które według związkowców są słuszne) ich postulat obejmuje bardzo nieliczne grono. Chodzi o bezpłatne przejazdy dla rodzin pracowniczych. Za darmo mieliby także jeździć emeryci i renciści, którzy kiedyś byli zatrudnieni u zawierciańskiego przewoźnika, a także ich bliscy. Dodatkowo związkowcy podkreślają, że popierają darmową komunikację dla osób, które ukończyły 70 lat. Z takich przejazdów mogą korzystać wszyscy, którzy mieszkają na kuli ziemskiej o ile wykażą się odpowiednim wiekiem.

 

- Nawet Eskimos po siedemdziesiątce, który przyjedzie do Zawiercia może korzystać z darmowych przejazdów autobusami ZKM-u. Uważamy, że grupa dla której chcemy darmowych przejazdów jest stosunkowo niewielka - zauważa Janusz Jarzyński przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” w ZKM.

 

17 lipca ubiegłego roku w czasie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu radni pochylili się nad zniżkami za przejazdy autobusami ZKM-u. Zmiany z pewnością ucieszyły seniorów, którzy ukończyli 70. rok życia, bowiem od 1 stycznia tego roku pasażerowie w tym wieku mogą ponownie korzystać z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach. Zgodnie z zapisami do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnione są także między innymi:
 

- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie i przewodnicy w trakcie przejazdu na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS łącznie z dokumentem z fotografią stwierdzającym tożsamość osoby
 

- osoby niepełnosprawne mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, na podstawie karty parkingowej, wydawanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 

- dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 18 roku życia wraz z opiekunem

 

- pracownicy ZKM

 

WALCZYLI O PODWYŻKI
 

Od wielu lat trwała batalia związków o podwyżki dla pracowników zakładu, szczególnie chodziło tu o grupę kierowców.
 

- Pracownicy w okresie od maja 2017 roku do czerwca 2018 roku otrzymali podwyżki trzykrotnie. Ostatnia podwyżka wynagrodzeń nastąpiła w czerwcu 2018 roku. Ostatnia podwyżka spowodowała wzrost wynagrodzeń o wartość od 50 do prawie 500 złotych wynagrodzenia zasadniczego brutto. Efektywnie wzrost obejmuje od 75 do 600 złotych netto miesięcznie. Najwyższe podwyżki otrzymali kierowcy. Fundusz płac rok do roku wzrósł o ponad 25 % - przekazała J. Brodzik-Kot.
 

Chcieliśmy wiedzieć, jaką po podwyżkach brutto płacę zasadniczą otrzymują kierowcy zatrudnieni powyżej 10 lat, a jaką kierowcy zatrudnieni poniżej 10 lat. Jednak zdaniem władz zakładu...to najwyraźniej tajemnica przedsiębiorstwa.
 

- Informacje dotyczące szczegółów wynagrodzeń pracowników są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Żądaniem związków zawodowych było aby poza dodatkiem stażowym sięgającym 20 % wynagrodzenia zasadniczego, także stawka podstawowa uzależniona była od długości zatrudnienia - napisała prezes Brodzik-Kot.

 

Jak informował portal informacyjny Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” i Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność 24 maja związki zawodowe z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwróciły się do prezydenta miasta o rozwiązanie konfliktu w negocjacjach płacowych z zarządem spółki.
 

- Powodem sporu jest niedotrzymanie przez pracodawcę uzgodnień płacowych zawartych ze stroną społeczną - można było przeczytać w informacji na www.solidarnosckatowice.pl.

 

Z innej części tekstu można się dowiedzieć, że 8 maja reprezentanci związków zawodowych wypracowali kompromis z zarządem spółki.
 

– Ustaliliśmy, że płace zasadnicze kierowców zatrudnionych w ZKM powyżej 10 lat będą wynosić 2700 zł brutto, a płace kierowców ze stażem pracy do 10 lat wyniosą 2500 zł brutto. Podwyżki nie dotyczyły kierowców nowo przyjętych do pracy, bo oni już na starcie dostali maksymalną możliwą stawkę w tej grupie zawodowej, czyli 2500 zł brutto – tłumaczył Janusz Jarzyński dla portalu www.solidarnosckatowice.pl.
 

WALKA TOCZY SIĘ OD DAWNA

 

Wiosną ubiegłego roku pisaliśmy, że w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu wrze. Związki zawodowe domagały się wówczas podwyżek w wysokości 1000 zł brutto dla każdego pracownika miesięcznie.

 

Z żądaniem wystąpiły Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Zakładu Komunikacji Miejskiej i Pracowników Samorządowych, Związek Zawodowy Komunikacji Miejskiej i Transportu przy ZKM oraz Związek Zawodowy Kierowców i Pracowników Komunikacji Miejskiej w Zawierciu.

 

Jak wówczas wynikało z wyliczeń władz zakładu (uwzględniając średnią roczną wielkość zatrudnienia), miesięczne wydatki ZKM na jednego pracownika wynosiły brutto: w 2010 roku 3.581 zł, w 2011 roku 3.440 zł, w 2012 roku 3.586 zł, w 2013 roku 3.490 zł, w 2014 roku 3.622 zł, w 2015 4.029 zł, a w 2016 roku 4.330 zł.

 

- Dane te wskazują wyraźnie, że w ciągu ostatnich 2 lat średnie koszty wynagrodzeń pracowniczych rosły o 10% co rok – informowała wtedy prezes Joanna Brodzik-Kot.

 

KONFLIKT NIEZAŻEGNANY
 

- W ZKM sp. z o.o. spór ze związkami zawodowymi w takim lub innym zakresie trwa stale. Jesienią zeszłego roku, 3 związki zawodowe weszły w spór zbiorowy z pracodawcą są to: NSZZ Solidarność, Związek Zawodowy Komunikacji Miejskiej i Transportu oraz Związek Zawodowy Kierowców i Pracowników Komunikacji Miejskiej. Pomimo zawarcia porozumienia płacowego spór trwa nadal - przekazały władze ZKM-u.

 

Jak poinformował nas Janusz Jarzyński ostatecznie kierowcy otrzymali średnio po około 300 zł brutto podwyżki, ale batalia się na tym nie kończy. Jak dodał związkowiec zmywacze i grupa gospodarcza otrzymała po około 50 zł brutto podwyżki. Wskazał, że dyspozytorzy, pracownicy umysłowi, mechanicy otrzymali po około 100 złotych brutto podwyżki Związkowcy mieli dwa podstawowe postulaty. Pierwszy dotyczył podwyższenia wynagrodzenia dla kierowców o 450 zł brutto, mechaników 350 zł brutto, pracowników dyspozytorni i magazynu 300 zł brutto i dla pozostałych pracowników 200 zł brutto. Wśród postulatów w zakresie warunków pracy znajdował się ten dotyczący przywrócenia nocnych przewozów, czyli kursu, który np. odwoziłby kierowców do domu po skończonej pracy.
 

- W sporze zbiorowym z pracodawcą jest tylko i wyłącznie jeden związek, czyli NSZZ Solidarność w ZKM. Naszym zdaniem postulaty nie zostały spełnione. W naszej ocenie pani prezes w ogóle nie rozmawia z nami na temat postulatów od czasu odwieszenia sporu w marcu - mówi Janusz Jarzyński.

 

Monika Polak-Pałęga


 Galeria zdjęć

Komentarze