Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

ZARZĄD POWIATU Z ABSOLUTORIUM ZA WYKONANIE BUDŻETU

Tomek | 2017-07-16 12:20

(Myszków) Nie sprawdziło się czarnowidztwo opozycyjnych radnych, którzy kilka miesięcy temu wieszczyli, że wykonanie budżetu powiatu myszkowskiego jest poważnie zagrożone. Opozycja kpiła wtedy, że przedstawiane przez Zarząd Powiatu dane wypadałoby pokazywać „w promilach”, bo „lepiej by wtedy wyglądały”. Na nic wtedy zdawały się tłumaczenia, by z ostatecznymi ocenami wstrzymać się do końca „okresu rozliczeniowego”. Radny Piotr Bańka i jeszcze wtedy radny Wojciech Picheta mieli powody do śmiechu. Z tym ostatnim jest jednak tak, że „najgłośniej śmieje się ten ostatni. W poniedziałek 26 czerwca radnemu Piotrowi Bańce jakby z trudem przychodziło odczytywanie fragmentów sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok ubiegły, i opinii Komisji Rewizyjnej, której przewodniczy, a która wnioskowała o udzielenie absolutorium. Udzielono go bez dyskusji, bo zabrakło osób, które chciałyby krytykować przedstawione wyniki finansowe czy z nimi polemizować. Powiat dzięki skutecznej sprzedaży Pól Będuskich wypracował rekordową nadwyżkę, w kwocie aż 7 mln zł.

 

Uchwalony budżet Powiatu Myszkowskiego na rok 2016 przewidywał dochody na poziomie blisko 59 milionów 474 tysięcy. Prognozowano też, że wydatki wyniosą prawie 59 milionów 243 tysiące. W wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie, realizacja wspomnianych wskaźników przedstawiła się na koniec 2016 roku następująco: dochody (plan po zmianach to 58.380.414,00 zł.) zrealizowano na poziomie 61.816.859,39 zł., a wydatki (plan to 58.679.264,00 zł) na poziomie 54.757.080,82 zł. Po stronie dochodów zrealizowano 105,89 % planu, po stronie wydatków 93,32 % planu. – Za rok 2016 Powiat Myszkowski uzyskał nadwyżkę budżetową, liczoną pomiędzy dochodami, a wydatkami, w wysokości 7 milionów 59 tysięcy 778 złotych i 57 groszy, a wynik finansowy uwzględniający dodatkowo przychody i rozchody kształtuje się na poziomie 9 milionów 531 tysięcy 195 złotych i 97 groszy (…) Na koniec roku 2016 nie wystąpiły w naszym budżecie zobowiązania wymagalne. Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji. W odniesieniu do działalności nadzorczej i opiniodawczej Regionalnej Izby Obrachunkowej należy stwierdzić, że żadne sprawozdanie Powiatu Myszkowskiego z wykonania budżetu nie zostało negatywnie zaopiniowane (…) Na przestrzeni całego 2016 roku nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej, była zachowana płynność finansowa. Uzyskane środki finansowe pozwoliły na bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań tak wobec własnych pracowników jak i innych podmiotów gospodarczych i dostawców – mówił Starosta Dariusz Lasecki.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach do przedłożonego jej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2016 rok nie miała najmniejszych zastrzeżeń, podobnie jak komisje Rady Powiatu. „Za” była także Komisja Rewizyjna, choć jej członkowie nie byli zgodni w ocenach.

 

- Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie finansowe, realizacja budżetu przebiegła prawidłowo. Komisja zwraca się o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu i zwraca się z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Myszkowskiemu absolutorium – tak mniej więcej wyglądały wnioski z obrad Komisji Rewizyjnej, odczytane podczas sesji przez jej przewodniczącego, Piotra Bańkę. Jednocześnie radny Bańka podkreślił, że „za” absolutorium głosowało na komisji 3 radnych, „przeciwko” dwóch. Sądząc po składzie komisji sprawozdanie spodobało się radnej Dorocie Kaim – Hagar oraz radnym Krzysztofowi Klimkowi i Józefowi Lazarowi, a nie przypadło do gustu Piotrowi Bańce i Jarosławowi Kumorowi. Żaden z opozycyjnych radnych nie przedstawił jednak na sesji swojego zdania na temat zrealizowanego budżetu, nie wyjaśnił dlaczego był przeciwko w głosowaniu, nie wskazał co było w nim złe, co można było zrobić lepiej. Radni nie musieli się tłumaczyć, niemieli takiego obowiązku, ale może warto było powiedzieć choć kilka słów?

 

Dyskusji zabrakło także na sesji, nikt z radnych opozycji nie zabrał głosu przed podjęciem decyzji. Ale kiedy przyszło do głosowania, czterech radnych (Piotr Bańka, Jarosław Kumor, Wiesława Machura i Jolanta Koral) było „na nie”. Wyglądało na to, że opozycja zagłosowała czysto politycznie. „Nie”, bo „nie”. Pozostali radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

 

Robert Bączyński

 Galeria zdjęć

Komentarze