Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

„WITAJ MAJOWA JUTRZENKO…”

Tomasz Urbański | 2018-05-16 12:20

(powiat myszkowski) W historii naszego kraju są momenty bolesne i trudne. Ale są też i takie, z których wszyscy możemy być dumni. Należy z pewnością do nich uchwalenie przez Sejm Wielki w maju 1791 r. pierwszej w Europie, a drugiej na świecie po Stanach Zjednoczonych Ameryki konstytucji. O 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pamiętano także w powiecie myszkowskim.

 

Święto obchodzone w Polsce 3 Maja, upamiętnia uchwaloną przez Sejm Wielki w maju 1791 roku pierwszą w Europie – a przyjętą właśnie w naszym kraju Konstytucję. Wzorowana była na Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, pierwszym na świecie tego typu dokumencie, który wszedł w życie zaledwie dwa lata wcześniej. Polski akt prawny regulował podstawowe kwestie społeczne i polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz państwowych. Likwidował m.in.: wolną elekcję i liberum veto, wprowadzając demokratyczną zasadę decydowania większością głosów, reformował wymiar sprawiedliwości, był też zaczątkiem budowy sił zbrojnych, do których nawiązuje dziś Wojsko Polskie. Stała się symbolem działań zmierzających do wzmocnienia państwa i rozszerzenia swobód jego obywateli. Majowa ustawa była próbą ograniczenia rozpasania krótkowzrocznej szlachty, dla której ważniejsze od ojczyzny były własne przywileje. Zmieniała ustrój z monarchii elekcyjnej na monarchię dziedziczną, wprowadzała trójpodział władzy i była zapowiedzią poprawy położenia chłopstwa. Choć mimo jej przyjęcia nie udało się uratować Rzeczypospolitej, pamięć o dziele Sejmu Wielkiego pozostawała żywa również w okresie zaborów, kiedy to pomagała Polakom dążyć do zrealizowania marzenia o odzyskaniu niepodległej ojczyzny. W dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja Polacy wspominają okoliczności trudnej walki o przetrwanie kraju, której częścią była majowa konstytucja. Mieszkańcy powiatu myszkowskiego również uroczyście świętowali 3 maja w poszczególnych gminach. Obchody święta odbyły się w Myszkowie, Poraju czy Żarkach. Prezentujemy fotorelację z tych wydarzeń. (rb)Galeria zdjęć

Komentarze