Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

WARTO BYĆ DOBRYM NIE TYLKO OD ŚWIĘTA

MyszPress | 2012-04-15 18:55

(Żarki Letnisko) Szkoła Podstawowa im. Pokoju w Żarkach Letnisku razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski dzieci bierze udział w akcji „Warto być dobrym”.

 

- Dzięki takiej akcji młodzież uświadamia sobie, że pomaganie innym jest ważne, daje satysfakcję i czyni nas szczęśliwymi – mówi Aleksander Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”, które wymyśliło kampanię „Warto być dobrym”. Po raz pierwszy realizowało ją w kilkudziesięciu śląskich szkołach w 2003 roku. Teraz opracowało nową formułę projektu i po raz pierwszy realizuje ją w skali ogólnopolskiej. Mówiąc w skrócie, akcja uczy dzieci i młodzież poszanowania dla innych ale także premiuje zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs, który każda uczestnicząca w nim szkoła prowadzi samodzielnie na tych samych zasadach i tą samą nagrodą główną – rowerem górskim. Od początku semestru, do końca roku szkolnego dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków zakwalifikowanych do trzech kategorii: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły czy społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku to dzieci pod okiem wychowawcy będą wybierały w każdej klasie ucznia, który okazał się ich zdaniem najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower. - Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Żarek Letniska od wielu już lat wspierają akcje charytatywne, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Biorą również udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego dbając o czystość Żarek Letniska, a także gminy. Po raz pierwszy zostali zaproszeni do akcji ,,Warto być dobrym”. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców. Wierzymy, że będzie trwać nie tylko do końca roku szkolnego ale i dłużej – mówi koordynująca akcję w szkołach w Żarkach Letnisku Elżbieta Sitek. (rb)Galeria zdjęć

Komentarze


REKLAMA