Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

W TYM ROKU ZAWIERCIE PRZEZNACZYĆ MA 45 MLN NA INWESTYCJE

Tomasz Urbański | 2018-02-13 12:20

(Zawiercie) Rada Miejska w Zawierciu przyjęła tegoroczny budżet. Opinii na temat projektu budżetu nie wydała jedynie komisja oświaty, wszystkie pozostałe zaopiniowały przedłożony projekt pozytywnie. To samo uczyniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. W tegorocznym budżecie dochody gminy ogółem wyniosą prawie 27,5 miliona złotych, przy wydatkach sięgających prawie 217,4 miliona. Tegoroczne inwestycje to między innymi zakup 15 nowych autobusów, węzły przesiadkowe w centrum Zawiercia, w Kromołowie i Skarżycach, dokończenie budowy bloków komunalnych i prace rewitalizacyjne na osiedlu TAZ. Miasto na zadania inwestycyjne ma w tym roku przeznaczyć prawie 45 milionów złotych.

 

Zawierciańscy radni przyjęli budżet w środę 17 stycznia. Tegoroczne dochody gminy wynieść mają 207.407.905,74 zł, a wydatki – 217.380.372,46 zł.

 

Zanim radni głosowali nad budżetem, prezydent Witold Grim przedstawił jego najważniejsze założenia. Jak mówił podczas styczniowej sesji, inwestycje stanowić mają 21% wszystkich wydatków Zawiercia. Największe kwoty po stronie wydatków to środki, które trafią do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ponad 57 milionów złotych. To środki na m.in. zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe czy też usługi opiekuńcze nad chorymi w domu. Podobna kwota w gminnych wydatkach to oświata – również 57 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na funkcjonowanie szkół i przedszkoli. – W tej kwocie 57 milionów są trzy projekty edukacyjne dla młodzieży. Takim projektem edukacyjnym, który trwa od kilku lat jest Erasmus. Polega on na tym, że młodzież wymienia się pomiędzy szkołami w różnych krajach Europy, poznaje kulturę i obyczaje. W ostatnim czasie, z końcem ubiegłego roku pozyskaliśmy 800 tysięcy na dwa programy, np. dla dzieci, które mają trudności w przyswajaniu nauki matematyki. Ten projekt będzie realizowany w szkole podstawowej nr 5, 8 i 9. Będą to dodatkowe zajęcia z matematyki, obejmiemy nim prawie 400 dzieci. Jest to program dwuletni – przekazywał 17 stycznia Witold Grim. Dwoma kolejnymi projektami dotyczącymi szkół, które są złożone w starostwie powiatowym są zadaszenie boiska w szkole nr 4 oraz przebudowa basenu w szkole podstawowej nr 1.

 

Na finansowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w budżecie zabezpieczono 7 milionów złotych. W tym roku ma zostać doposażona hala przy ul. Blanowskiej, wyremontowany ma zostać również brodzik administrowany przez OSiR. Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” ma otrzymać dotację w wysokości 3 milionów złotych – w roku bieżącym mają być kontynuowane remonty sanitariatów oraz terenu przyległego do MOK-u. – Doskonale państwo wiecie, że to w tej kadencji wyremontowaliśmy parking za kwotę 700 tysięcy. W tym roku zostaną jeszcze dodatkowo wybudowane dwa skalniaki wokół MOK-u, które podkreślą jurajski charakter naszego miasta – mówił prezydent Grim, wymieniając przy tym dotychczas wykonane remonty w ośrodku kultury. Wspominał m.in. o remoncie małej sali kinowej oraz sali do tańca. 1,8 miliona złotych miasto ma zamiar przeznaczyć na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Zawierciu. W bieżącym roku gmina planuje dokończenie konserwacji elewacji zabytkowego budynku, w którym mieści się tutejsza biblioteka.

 

Na współpracę z powiatem przy przebudowie dróg i chodników miasto zabezpieczyło w tegorocznym budżecie ponad 800 tysięcy złotych. W ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej miasto we współpracy ze starostwem przygotowuje projekt kompleksowej przebudowy dróg na odcinku Kromołów-Karlin-Kiełkowice oraz Skarżyce-Żerkowice-Suliny-Giebło-Biskupice. W tym roku powstać ma projekt, a jego realizacja miałaby dojść do skutku w przyszłym roku.

 

Prezydent Grim wymienił również kilka inwestycji, które jego zdaniem są działaniami priorytetowymi dla miasta. Wśród nich wymienił zakup 15 nowych, bardziej oszczędnych autobusów (9 małych i 6 średnich) oraz budowę węzła przesiadkowego. – Podpisaliśmy po długich bojach umowy z PKP na wydzierżawienie terenu po byłym PKS-ie. Ten teren – tam, gdzie był stary PKS i stanowiska – wydzierżawiliśmy na 10 lat od PKP, jak również pomieszczenia na dworcu, które będą poczekalnią. Teraz składamy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, żeby ten węzeł zbudować. Co nam on da? Przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo w centrum miasta. Przystanki przy ul. Sikorskiego zostaną zlikwidowane (…) – wyjaśniał W. Grim. Dodawał, że węzły przesiadkowe planowane są również w Kromołowie i Skarżycach. Spośród priorytetowych inwestycji, prezydent wskazał też wykonanie kolejnego odcinka drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej i ukończenie tzw. zachodniej obwodnicy oraz budowę dalszego odcinka ul. Technologicznej, bez czego – jak mówił prezydent - dalszy rozwój SAG nie byłby możliwy.

 

Ponadto ma zostać ukończona budowa trzech bloków komunalnych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, na co miasto w tym roku przeznaczy 5 milionów złotych. Oddanych zostanie 60 mieszkań, podczas gdy na liście oczekujących znajduje się obecnie ponad 200 osób. 4,5 miliona złotych kosztować ma termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, m.in. pałacyk w Kromołowie oraz szkoła nr 6. Kontynuowane będą również prace rewitalizacyjne na osiedlu TAZ, np. modernizacja dawnej łaźni miejskiej, na co miasto ze środków unijnych pozyskało 2,7 miliona złotych.

 

CO Z IN VITRO I DARMOWĄ KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ?

 

Po przedstawieniu przez prezydenta Grima głównych założeń projektu budżetu, radni mogli jeszcze skomentować przedstawiony projekt.

 

- W tym budżecie nie znalazł się zapis o bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Nie ma też zapisu o zabezpieczeniu środków na program in vitro, gdzie taki wniosek padł z komisji samorządu i ładu publicznego. Panie prezydencie, pan jest włodarzem Zawiercia i to pan proponuje budżet, odpowiada pan za finanse oraz za rozwój miasta Zawiercie. Szkoda, że nie uwzględnił pan propozycji zgłaszanych przez radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej – mówił podczas dyskusji o budżecie Grzegorz Kwiecień.

 

- In vitro jest to program, który budzi wiele emocji na terenie naszego kraju i w związku z tym myślę, że wprowadzenie takiego programu wymagałoby szerszej dyskusji – nie tylko w gronie radnych, ale w gronie również różnych stowarzyszeń, a przede wszystkim z udziałem pań, które są zrzeszone w różnych stowarzyszeniach. Ja uważam, że zawsze można do tego programu wrócić, tylko musielibyśmy taką debatę niemalże ogólnomiejską w tym temacie przeprowadzić – odpowiedział prezydent Witold Grim, zapewniając, że do propozycji zgłaszanych przez radnych SLD zawsze można powrócić. Odnosząc się do kwestii darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, prezydent stwierdził, że jest za wcześnie na takie posunięcie, a spółka potrzebuje jeszcze trochę czasu na stabilizację finansową. - Przekształciliśmy ZKM i musieliśmy temu zakładowi dać trochę czasu, żeby on stabilnie finansowo zaczął funkcjonować. W tym momencie po przekształceniu, gdybyśmy chcieli temu zakładowi narzucić wszelkie ulgi, to nie byłby dobry moment. Ja uważam – na podstawie danych liczbowych - że ten zakład coraz bardziej jest stabilny finansowo i dopiero jak osiągnie pełną stabilizacje, a miedzy innymi tej pełnej stabilizacji pomagać będzie zakup nowych autobusów, to wówczas do tego tematu wrócimy – przekonywał W. Grim. Prezydent zapewnił też, że jemu również zależy na darmowych przejazdach dla młodzieży, jednak z taką decyzją trzeba będzie poczekać.

 

Radni Edyta Grzebieluch i Damian Świderski zwracali uwagę na mniejsze inwestycje w dzielnicach, które reprezentują, a które nie znalazły się w budżecie – np. remont ul. Podmiejskiej. Odpowiadając radnej Grzebieluch, prezydent Grim uspokajał, że mimo tego, że niektóre mniejsze inwestycje nie znalazły się w budżecie, mogą one zostać zrealizowane w bieżącym roku. Michał Myszkowski odniósł się z kolei do darmowych przejazdów komunikacją miejską. – Pan prezydent mówił, że trzeba dać się ZKM-owi „odbić” i że przedsiębiorstwo to pod nowymi rządami idzie do przodu. Może pan prezydent tak twierdzi, natomiast patrząc na to, że w nowym budżecie ZKM dostał 640 tysięcy, które pewnie zostanie przegłosowane w obecnym budżecie, no to pytanie jaka tu jest zasługa i kogo tak naprawdę? I skąd te pieniądze idą? Wiemy też o tym, że cały czas ludzie nie są zadowoleni z obecnego rozkładu jazdy i cały czas zgłaszają jakieś tam problemy, więc myślę, że byłoby warto jeszcze bardziej pochylić się nad tym tematem – mówił podczas sesji radny Michał Myszkowski.

 

Radni przyjęli tegoroczny budżet Zawiercia przy 21 głosach „za” i jednym głosie „przeciw”.

 

Edyta Superson

 


Komentarze