Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY

Tomasz Urbański | 2019-05-21 12:20

(Myszków) „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym „Narkotyki i dopalacze zabijają”, w którą aktywnie włączyli się również myszkowscy policjanci. Mundurowi, w ramach akcji, odwiedzili kolejną szkolę, Zespół Szkół nr 3 w Myszkowie, mówiąc o zagrożeniach jakie niesie za sobą zażywanie środków psychoaktywnych. Myszkowscy policjanci uświadamiali młodzież o prawnych, społecznych i zdrowotnych konsekwencjach zażywania tych groźnych i niebezpiecznych dla życia środków. Na koniec spotkania każdy z uczestników mógł przymierzyć alko- i narkogogle, na własnej skórze odczuwając skutki zaburzenia percepcji.


 

Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się od przybliżenia i omówienia pojęć zawartych w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się m.in. kto to jest nieletni, co to czyn karalny, co to demoralizacja oraz jakie środki wychowawcze mogą być zastosowane wobec nieletnich przez sąd. W dalszej kolejności odbyła się projekcja spotu filmowego, nawiązującego tematyką do nazwy oraz hasła akcji - „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” organizowana jest przez MSWiA. Istotą podjętych działań jest przede wszystkim upowszechnienie nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród ich rodziców wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.


 

- Policjanci podkreślali, jak dużym zagrożeniem dla społeczeństwa może być osoba pod działaniem środków psychoaktywnych. Próbowali pokazać również, że nieodpowiednie wybory dokonane w młodości, mogą mieć negatywne skutki w dorosłym życiu, nie tylko pod względem prawnym czy zdrowotnym, ale również moralnym - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska rzecznik KPP w Myszkowie.


 

W trakcie spotkania nie zabrakło również informacji na temat odpowiedzialności prawnej, wynikającej z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Policjanci apelowali o rozsądek i unikanie wszelkiego rodzaju używek i substancji psychoaktywnych. Na koniec, każdy uczestnik prelekcji mógł przymierzyć alko i narkogogle. W ten sposób mundurowi uświadamiali młodych ludzi o tym, w jaki sposób środki odurzające czy alkohol oprócz innych niebezpieczeństw, zaburzają także percepcję zmysłową. (AB) Foto: KPP w MyszkowieGaleria zdjęć

Komentarze