Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

STABILNY BUDŻET – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Tomasz Urbański | 2019-02-10 12:20

(Żarki) Blisko 10 milionów złotych gmina Żarki planuje wydać na inwestycje w 2019r. W Nowy Rok Gmina Żarki wchodzi z nowym budżetem uchwalonym przez radnych jednomyślnie na ostatniej sesji (28.12.) - To jest stabilny budżet, który zapewnia zrównoważony rozwój gminy. Dziękuję radzie za przyjęcie jednomyślne uchwały budżetowej – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.


 

- Zabezpieczamy prawidłowe funkcjonowanie gminy. Realizujemy zadania własne i zlecone zgodnie z planem. Sytuacja finansowa jest stabilna, stać nas na spłatę zobowiązań finansowych – informuje skarbnik Gminy Żarki Dorota Mucha - Zadłużenie jest w pełni bezpieczne, potwierdzone prawidłowymi wskaźnikami przedstawionymi opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.


 

Dochody budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano w wysokości 44.706.769,43 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 37.853.461,14 zł, a dochody majątkowe stanowią 6.853.308,29 zł. Wydatki budżetu gminy wyniosą 44.333.711,11 zł, w tym wydatki bieżące - 34.606.679,09 zł i wydatki majątkowe - 9.727.032,02 zł.


 

- Blisko 25 proc. wydatków przeznaczamy na inwestycje. Zaplanowano środki m.in. na drogi i na projekty nowych dróg – powiedział burmistrz Klemens Podlejski. – Kończy się okres finansowania unijnego, z tego powodu dotacji jest mniej i zadań do realizacji jest również mniej. Równocześnie należy się już przygotowywać do nowego okresu finansowania unijnego.


 

Dodatkowo, w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. zabezpieczono kwotę 257.718,51 zł, z czego 176.668,09 zł to inwestycje majątkowe. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na działania zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej oraz organizacje wydarzeń społeczno-kulturalnych.


 

Warto wspomnieć, iż już 23 stycznia gmina Żarki zakończyła procedury wyłonienia wykonawców na 3 inwestycje drogowe z tegorocznego budżetu, wykonawcy zostali wyłonieni, na dniach powinny być podpisane umowy na realizację. W przetargu na przebudowę drogi gminnej w ciągu ul. Parkowej w Przybynowie wystartowało 12 firm. Najniższą ofertę złożyło P.H.U.B. „MARMADEX” Marcin Sosnecki z Myszkowa (cena brutto: 197 734,48 zł) i to właśnie ta firma będzie realizowała zadanie w Przybynowie. Przedsiębiorstwo „MARMADEX” złożyło również najniższą ofertę w przetargu dotyczącym przebudowy ul. Chopina w Żarkach (cena brutto: 269 877,93 zł), do którego startowało 10 firm. Z kolei sześć ofert wpłynęło na przebudowę nawierzchni drogi gminnej ul. Cegielnianej w Żarkach. Zadanie to zostanie zrealizowane przez P.R.D.M. „MYSZKÓW” Sp. z o.o. z ceną brutto 149 705,62 zł. (AB)


Komentarze