Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

Sprostowanie

Jaroslaw Mazanek | 2018-09-06 15:59

Nieprawdziwa jest informacja zawarta w artykule pt. „Sprawa fałszowania protokołu w porajskiej szkole jak „kukułcze jajo”autorstwa Jarosława Mazanka, który ukazał się w Gazecie Myszkowskiej oraz w elektronicznym wydaniu ww. czasopisma w dniu 13 sierpnia 2108, jakoby Prokuratura Rejonowa w Myszkowie „zażądała” od Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poraju, Pani Danuty Służałek-Jaworskiej wydania oryginału „protokołu” z dnia 9 maja 2018r., podczas gdy w rzeczywistości Prokuratura zwróciła się jedynie o „udzielenie informacji o przebiegu eliminacji (…) wraz z nadesłaniem stosownych dokumentów”. Nieprawdziwą i nieścisłą informacją jest także informacja opublikowana w w/w artykule, iż Prokuratura Rejonowa w Myszkowie otrzymała dotychczas w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi jedynie odpowiedź od Policji, albowiem w rzeczywistości, co potwierdził zresztą sam autor publikacji w jej dalszej części, „Prokuratura Rejonowa w Myszkowie otrzymała szereg dokumentów ze szkoły”. Jako nieudowodnione, a tym samym nieścisłe i niezgodne z prawdą, należy również traktować twierdzenia autora artykułu, sugerujące sfałszowanie podpisu jednej z nauczycielek szkoły przez Panią Danutę Służałek-Jaworską, poświadczenie nieprawdy w „protokole” z dnia 9 maja 2018r., oraz faworyzowanie przez nią poszczególnych uczniów.

Danuta Służałek-Jaworska

 

Od autora:

Zgodnie z orzecznictwem Sądów, sprostowanie może przedstawiać subiektywne stanowisko strony, nawet sprzeczne z faktami. Do faktów odniesiemy się, zgodnie z prawem prasowym, za tydzień.


Ten arykuł jest kontynuacją: SPRAWA FAŁSZOWANIA PROTOKOŁU W PORAJSKIEJ SZKOLE JAK „KUKUŁCZE JAJO”

Czytaj dalej w:

Komentarze