Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

SIEĆ SZPITALI ZAGŁODZI SZPITALE POWIATOWE?

Tomasz Urbański | 2018-09-16 12:20

(Myszków) Od wręczenia przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Henryka Gmitruka Złotych Odznak Zasługi dla Województwa Śląskiego zaczęła się 30 sierpnia sesja Rady Powiatu Myszkowskiego. Odznaki otrzymali Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski i Wiceprzewodniczący RP Jan Kieras. Reszta sesji to głównie powtarzany przez radnego Piotra Bańkę na każdej niemal sesji wniosek, aby odwołać dyrektora SP ZOZ (Szpital Powiatowy) Khalida Hagara, za jego - w opinii radnego - złe zarządzanie szpitalem. Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i radny Michał Trojakowski w imieniu dyr. Hagara odpierali zarzuty, tłumacząc, że straty szpitala za rok ubiegły i 2018 są konsekwencją decyzji rządu, nakładających na szpitale powiatowe nowe obowiązki, bez zapewnienia finansowania. Radny Trojakowski przypomniał, że szpitale powiatowe z całej Polski przygotowują się do akcji protestacyjnej, a nawet strajku mającego pokazać, że „sieć szpitali” która miała być rozwiązaniem problemów służby zdrowia, zapewnieniem szpitalom stabilnych przychodów prowadzi do ich… zagłodzenia.


 

Milion straty w pół roku


 

Radni przyjęli sprawozdanie SP ZOZ Myszków za I półrocze 2018 w którym szpital i przychodnie poniosły 1 mln zł straty (przy przychodach z kontraktu 18 mln zł). Szpital miał też stratę za rok 2017, choć wcześniej za lata 2016, 2015 był „na plusie”.


 

Michał Trojakowski, radny i pełnomocnik dyr. SP ZOZ ds. finansowych: -Tak, sytuacja jest bardzo trudna i wiemy to od 1,5 roku. Straty szpitala w roku ubiegłym i bieżącym to efekt reformy służby zdrowia. Niewystarczający jest ryczałt, który dostajemy za leczenie będąc w sieci szpitali, ryczał ten jest ciągle obniżany. Nie ma dzisiaj z nami dyrektora Hagara, gdyż wczoraj był w Katowicach, na spotkaniu Związku Powiatowych Szpitali Woj. Śląskiego, dzisiaj w Warszawie, gdzie omawiane są przygotowania do ogólnopolskiego strajku szpitali powiatowych.


 

W roku 2017 było kilka czynników, które spowodowały straty szpitala, wszystkie niezależne od nas: 1. obniżenie wieku emerytalnego. Skutek: wypłaciliśmy ponadprzeciętną kwotę 800.000 zł odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników, którzy zdecydowali się odejść. Wzrost od 1.01.2018 płacy minimalnej, bez równoważenia tych kosztów w ryczałcie spowodował wzrost najtańszych usług w Służbie Zdrowia. Od 1.01.2018 rząd wprowadził też podwyżkę obowiązkowych minimalnych wynagrodzeń w Służbie Zdrowia, nie zapewniając szpitalom powiatowym środków na ten cel. Brakuje lekarzy i pielęgniarek. Za kilka dni lekarze złożą oświadczenia o wyborze I miejsca pracy. Ci lekarze, którzy złożą takie oświadczenia będą mieli zapewnione wynagrodzenie zasadnicze 6750 zł +dodatki. Pojawi się problem z zapełnieniem obsady lekarskiej na dyżurach, gdyż lekarzy będzie jeszcze mniej.


 

Radny Piotr Bańka (PiS), apelował jednak o odwołanie dyrektora Hagara ze stanowiska. Przypomnijmy, w poprzedniej kadencji przez 4 lata był członkiem Zarządu Powiatu (obecny poseł Mariusz Trepka-wicestarostą) a szpital przynosił straty przez całą kadencję.


 

Odpowiedział starosta Dariusz Lasecki: - Szpitale powiatowe w całej Polsce szykują się do protestu. Po wprowadzeniu sieci szpitali szpitale wojewódzkie otrzymały o 20 % środków więcej, szpitale powiatowe nic. A wydatki wzrosły, z powodów, które wymieniał szczegółowo Michał Trojakowski. Nie znam firmy na świecie, która nie przynosiłaby strat, jeżeli 80% przychodów musi przeznaczać na płace. A w takich realiach muszą funkcjonować szpitale powiatowe.


 

PiS rozwiesza baner


 

Radni opozycji byli przygotowani do politycznej akcji przedwyborczej. Ustawili baner z hasłem „Niespełnione obietnice wyborcze Dariusza Laseckiego” z przedrukiem jego ulotek z 2014 roku. Można tę akcję zinterpretować jako niezgodną z prawem agitację wyborczą w budynku samorządowym. Dariusz Lasecki ripostował: - Nie ustawiałem tego baneru i nie będę go za was zdejmował. Nikogo nie zatrudniłem fikcyjnie, a takie rzeczy działy się w poprzedniej kadencji. Było 16,9 mln zł długu, jak objąłem stanowisko, jest 11,4 mln i szereg wykonanych inwestycji. Dzięki naszym staraniom na terenie powiatu myszkowskiego realizowane są, już na ukończeniu inwestycje drogowe ze środków samorządu woj. śląskiego na niespotykaną w historii skalę: obwodnica Myszkowa 100 mln zł, droga Żarki-Myszków 32 mln zł, droga Nowa Wieś- Żarki (ukończona) 10 mln, droga Żarki- Kroczyce (ukończona) 10 mln zł.


 

Bańka: - Podziękujemy radnej Jasińskiej (Krystyna Jasińska, radna sejmiku z PiS).


 

Lasecki: - Jasińskiej, która głosowała przeciwko tym inwestycjom, przeciwko budżetowi Woj. Śląskiego, w którym znalazły się tak rekordowe inwestycje w jej powiecie? Trzeba mieć tupet!


 

Dyskusję próbował ostudzić radny Mariusz Morawiec apelując do przewodniczącego Rady Powiatu (Andrzej Jastrzębski), aby zareagował, dyscyplinując radnych. Przewodniczący nie zareagował.


 

7,2 mln na remont wiaduktu


 

Tyle będzie kosztował remont wiaduktu nad linią kolejową w Nieradzie, który będzie wykonany do końca 2019 roku. Prace już ruszyły.


 

Nie nowotworom u dzieci


 

W dniach 28-29.09. odbędzie się akcja profilaktyczna „Nie nowotworom u dzieci” polegająca na wykonywaniu profilaktycznych badań USG realizowana przez Powiat Myszkowski wspólnie z Fundacją Ronalda Mc’ Donalda.


 

Hala Sportowa przy ZS1: umowa podpisana


 

Starosta Myszkowski podpisał umowę z wykonawcą hali sportowej, jaka powstanie przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kwiatkowskiego. Koszt budowy hali wyniesie niecałe 6 mln zł. Wykonawcą jest firma GEM sp. z o.o. z Myszkowa. Na jej budowę powiat myszkowski zaciągnie dodatkowy kredyt w kwocie 2,6 mln zł, w związku z wyższymi kosztami budowy niż pierwotnie zakładano.


 

Chodnik na Borach


 

W ulicy Bory, która kończy się granicą powiatu w kierunku Góry Włodowskiej powiat wybuduje 1100 mb chodnika, na odcinku do ul. Parkowej.


 

Radni odrzucili skargę mieszkańca Choronia


 

18.07.2018 wpłynęła do Rady Powiatu Myszkowskiego skarga na starostę myszkowskiego od mieszkańca Choronia. Ten zarzucał niegospodarność w związku z budową drogi w Choroniu, zniszczenie mu płotu przy tej budowie, niewykonanie zjazdów na posesje. Pierwszą skargę tej treści mieszkaniec składał już w 2016 roku. Jak wyjaśniał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Piotr Bańka brakujące wjazdy zostały wykonane już po poprzedniej skardze w 2016 roku, nie było skarg od innych mieszkańców, a temu panu uszkodzony płot też w 2016 roku został naprawiony przez wykonawcę, firmę Drog-Bud. Skargę radni odrzucili, jako niezasadną.


 

Radny Bańka przypomniał jeszcze, że sprawa była badana przez prokuraturę i ta odmówiła wszczęcia śledztwa: Był zarzut nienależytego wykonania tej drogi, na której teraz jest pełno łat. Było wykonane 11 odwiertów, wszystkie wykazały nieprawidłowości, z brakiem do 30% podbudowy. PZD złożył zawiadomienie do prokuratury, ta umorzyła postępowanie. A moim zdaniem pan E. Prysak miał rację, droga została wykonana źle. Postępowanie prokuratury było farsą- mówił radny.


 

Czy można się z radnym Bańką zgodzić? W naszej opinii nie!


 

Prokuratura jest od łapania przestępców, nie od postępowań reklamacyjnych. Prokuratura Rejonowa w Myszkowie odmówiła wszczęcia śledztwa uznając, że brak znamion przestępstwa, w tym przypadku celowego ze strony wykonawcy wykonania drogi źle. Co innego, czy droga rzeczywiście wykonana była dobrze, czy jak mogą świadczyć wyniki odwiertów- wadliwie. Ale wady wykonania PZD powinna była egzekwować na drodze reklamacji, ewentualnie procesu cywilnego, gdyby doszło do sporu, a nie rękami prokuratury. Nawet gdyby decyzja prokuratury była odwrotna, gdyby śledczy uznali, że np. doszło do przestępstwa, w żadnym stopniu nie zmuszałoby to wykonawcy do naprawy drogi!


 

Jarosław Mazanek


 Galeria zdjęć

Komentarze