Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

SENIORZY ZNÓW POJADĄ ZA DARMO

Tomek | 2017-08-01 12:20

(Zawiercie) W mijającym tygodniu zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zawierciu, podczas której radni pochylili się nad zniżkami za przejazdy autobusami ZKM-u. Zmiany, które przewiduje uchwała z pewnością ucieszą seniorów po 70. roku życia, bowiem od 1 stycznia przyszłego roku pasażerowie w tym wieku będą mogli ponownie korzystać z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach. Zapisy poniedziałkowej uchwały nie zadowalają jednak wszystkich mieszkańców – sprzeciwiają się jej osoby niepełnosprawne.

 

W poniedziałek 17 lipca miejscy radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej oraz stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez ZKM. Głosowanie poprzedzone było długą dyskusją pomiędzy radnymi dotyczącą m.in. kart parkingowych, na podstawie których za darmo mają podróżować osoby niepełnosprawne mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Głos w tej sprawie zabrała m.in. przewodnicząca Rady Seniorów. - Chciałabym zapytać, jeżeli są prawnicy na tej sali, jakim aktem prawnym jest karta parkingowa, żeby ktoś mógł korzystać ze zniżki? (…) punkt 3 jest jakiś enigmatyczny i niezrozumiały – osoby niepełnosprawne mające znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się, na podstawie karty parkingowej wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Albo mówimy o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i kartę parkingową otrzymuje ten pacjent, który ma np. chory narząd ruchu lub schorzenia neurologiczne. My (Rada Seniorów – przyp. red.) jesteśmy za tym, żeby wszyscy w stopniu umiarkowanym mieli tę ulgę, którą mają osoby w stopniu znacznym - mówiła podczas sesji Ewa Brewczyńska-Florczyk.

 

Niejasności związane z kartą parkingową próbował również wyjaśnić przewodniczący Paweł Kaziród, który dopytywał: - Kto może korzystać z tej karty parkingowej? (…) Znam taki przypadek gdzie pan nie ma palców u rąk i ma kartę parkingową. (…) Co ma brak palców u rąk do problemu z poruszaniem się?

 

Wątpliwości przewodniczącego wzbudził również zapis mówiący o darmowych przejazdach, z których skorzystają „osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji”, co – jak mówił P. Kaziród – w rzeczywistości stanowi tylko powtórzenie określenia „osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności”.

 

SENIORZY I OSOBY ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE BĘDĄ MUSIELI KUPOWAĆ BILETU

 

Podczas głosowania radni podjęli uchwałę jednogłośnie 18 głosami „za”. Zgodnie z zapisami aktu przegłosowanego przez radnych do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnione są między innymi:

 

- osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią, stwierdzającego tożsamość i wiek osoby;

 

- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie i przewodnicy w trakcie przejazdu na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS łącznie z dokumentem z fotografią stwierdzającym tożsamość osoby

 

- osoby niepełnosprawne mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, na podstawie karty parkingowej, wydawanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

- dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 18 roku życia wraz z opiekunem

 

Powody, dla których takie zapisy znalazły się w uchwale tłumaczyła również szefowa ZKM. - Jeżeli orzeka PCPR, to mamy znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jeżeli orzeka ZUS, to mamy albo niezdolność do pracy i samodzielnego życia, albo niezdolność do pracy. Wszystkie osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności i osoby, które mają niezdolność do pracy i samodzielnego funkcjonowania jeżdżą bezpłatnie. (…) Szukałam jakiegoś środka, który pozwala określić niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, wyodrębnić z całej grupy niepełnosprawnych te osoby, które rzeczywiście potrzebują wsparcia w poruszaniu się. (…) Lekarz orzecznik wydaje pacjentowi zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, ma tam zaznaczone różne podpunkty i jeden z punktów jest taki, że ma ograniczoną możliwość poruszania się i można wtedy zawnioskować o kartę parkingową. Taką kartę parkingową wówczas wydaje się osobie, jeśli chce. To nie jest obowiązkowe. To pozwoli przy udziale lekarzy specjalistów wyodrębnić tę grupę, która potrzebuje pomocy – wyjaśniała Joanna Brodzik-Kot, prezes ZKM.

 

„NIE CHCIELIBYŚCIE BYĆ NA NASZYM MIEJSCU”

 

Zgłaszają się wciąż do nas mieszkańcy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym, którym za przejazd „czerwonymi” przyjdzie zapłacić. - Obecnie mam umiarkowany stopień niepełnosprawności na wzrok i legitymację PZN oraz całkowitą niezdolność do pracy. Autobusami ZKM poruszam się w ciągu dnia parę razy. Wiele spośród osób niepełnosprawnych ma tylko renty socjalne, które są obecnie na poziomie 724,40 zł oraz dodatki w kwocie 153 zł. I nie stać jest tych ludzi na zakup biletu. Ja tylko jestem ciekaw, jakby któryś z radnych był osobą niepełnosprawną lub niewidomą z 2 grupą i miał taką rentę jak my, inwalidzi i musiał poruszać się autobusami ZKM, czy by nie walczył o to, by mieć bezpłatne przejazdy? – pytał nie kryjąc rozgoryczenia zawiercianin w rozmowie z naszymi dziennikarzami

 

Ja uważam, że zarówno znaczny jak i umiarkowany stopień niepełnosprawności powinien mieć te same zniżki, by żadna z tych osób nie cierpiała i nie była pokrzywdzona, bo ja wiem, że żadna zdrowa osoba nie chciałaby być na naszym miejscu – mówił 37-latek, dla którego zakup biletu jest znacznym obciążeniem dla domowego budżetu. Niepełnosprawny zawiercianin, mający niecałe 900 zł dochodu miesięcznie, a mogący się poruszać i jeżdżący autobusami każdego dnia, mówił, że on jest jeszcze w komfortowej sytuacji, bo ma rodziców, którzy mu pomogą. – Ale co mają zrobić ci niepełnosprawni, którzy są sami? Jak mają wyżyć za kilkaset złotych i płacić teraz za przejazdy autobusem? To jest naprawdę duży koszt – dodawał mężczyzna. Zawiercianin zapowiedział, że postara się, by radni zechcieli ponownie pochylić się nad darmowymi przejazdami dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym.

 

Edyta Superson

 Galeria zdjęć

Komentarze