Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

POWSTANIE DŁUGO WYCZEKIWANY PARKING PRZY „PIĄTCE”

Tomasz | 2019-11-25 08:20

(Myszków) Gmina rozstrzygnęła przetarg i wybrała firmę, która wybuduje parking przy Szkole Podstawowej nr 5 w Myszkowie przy ul. Sikorskiego. Parking liczyć będzie w sumie 33 miejsca parkingowe, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca ma wykonać zaplanowane prace do 28 maja przyszłego roku.


 

Pod koniec sierpnia Myszków ogłosił przetarg na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5. Zgłosiło się 8 wykonawców. Najwyższa oferowana cena wyniosła blisko 368 tysięcy złotych, a najniższa ok. 216 tysięcy. Miasto planowało przeznaczyć na tę inwestycję 360 tysięcy złotych.


 

Na początku października wybrano ofertę firmy DUET z Zawiercia, która zaproponowała wykonanie robót za cenę 216.934,58 zł.


 

Przy „piątce” powstać mają 33 miejsca parkingowe, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe - zgodnie z treścią zamówienia - mają zostać wykonane z płyt betonowych, ażurowych lub z kostki farmerskiej, natomiast drogi dojazdowe będą z kostki betonowej. Przebudowana zostanie brama wjazdowa do szkoły. W ramach prac zaplanowano również nasadzenia - pojawi się 10 klonów i 11 krzewów oraz nowy trawnik. Na terenie szkoły pojawią się też nowe ławki i kosze na śmieci.


 

MIASTO SZUKA CHĘTNYCH DO BUDOWY BOISKA PRZY SZKOLE NR 3


 

W ubiegłym tygodniu - 7 listopada - miasto ogłosiło przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 przy ul. Kościuszki. W ramach zamówienia wykonawca miałby opracować m.in. dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamówienie obejmuje szereg prac - np. wyburzenie istniejącego budynku gospodarczego, budowę boiska wraz z wyposażeniem (boisko wielofunkcyjne służyłoby np. do gry w koszykówkę, siatkówkę, czy też piłkę ręczną) w miejscu, gdzie obecnie jest boisko asfaltowe.


 

Planowana jest też zmiana zagospodarowania terenu szkoły. Zgodnie z treścią zamówienia, miałyby powstać miejsca parkingowe, plac manewrowy wraz z drogą pożarową i nowym zjazdem z ulicy 3 Maja. Zbudowany zostałby również dziedziniec wewnętrzny z małą architekturą, bieżnia z zeskokiem do skoku w dal, zadaszone wiaty na rowery, oświetlenie istniejącego skateparku i placu zabaw. Teren szkoły zyskałby też nowe ogrodzenie od strony południowej i wschodniej. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana do lipca przyszłego roku. Póki co trwa przetarg, a zainteresowane firmy mają czas na złożenie ofert do 25 listopada. (es)Galeria zdjęć

Komentarze