Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

PORAJ MA WICEWÓJTA

MyszPress | 2016-10-10 12:51

(gm. Poraj) Katarzyna Kaźmierczak, dotychczasowa przewodnicząca Rady Gminy w Poraju objęła stanowisko wicewójta gminy Poraj. Na najbliższym posiedzeniu radni wybiorą nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Konieczne będą nowe wybory, gdyż radna Kazimierczak będzie musiała zrzec się mandatu.

 

- Rozpoczynamy w gminie Poraj szereg nowych inwestycji, realizować będziemy wiele projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej na lata 2016-2020, w ramach których koniecznym jest podejmowanie szybkich decyzji, podpisywanie wielu umów oraz nadzorowanie ich wykonania. Toczyć się będzie teraz walka o najbardziej kluczowe dla mieszkańców gminy sprawy, walka o środki na rozwój inwestycji, rozwój terenów przy Zalewie Porajskim i nowe miejsca pracy. W związku z tym najważniejsza będzie teraz aktywność zewnętrzna wójta, częsta obecność w Warszawie, Katowicach, Częstochowie czy Myszkowie i zabieganie tam o środki, spotkania, rozmowy, nasza obecność. Myślę ponadto, że jako kobieta, Katarzyna Kaźmierczak będzie mieć nowe spojrzenie na wiele spraw dla dobra całej społeczności gminy Poraj – mówi wójt Łukasz Stachera.

 

Katarzyna Kaźmierczak z Porajem związała się zawodowo w 1991 roku, a w 2000 roku zamieszkała tam na stałe. Ukończyła historię nauczycielską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1991 roku, tj. od momentu ukończenia studiów, związana ze szkolnictwem w Poraju – najpierw Szkołą Podstawową im. Leonida Teligi, a od 1999 roku – Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie w ramach EFS na Uniwersytecie Śląskim. Współtwórczyni i dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Aspera” w Poraju. Członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego w Poraju, członek Stowarzyszenia Marina Poraj i Porajskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu. Od 10 lat koordynator finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Poraj. Instruktor ZHP w stopniu harcmistrza – kiedyś czynny, obecnie jako sympatyk i sojusznik działań Hufca Ziemi Myszkowskiej.

 

 

- Najbliższe dwa lata to wielkie wyzwanie dla samorządów – trudny okres pozyskiwania środków zewnętrznych, ponoszenia kosztów zmian i reform, które nas wszystkich, mieszkańców gminy czekają. W swoim dotychczasowym życiu zawodowym i społecznym nigdy nie byłam outsiderem, starając się na miarę moich sił i możliwości wpływać na otaczającą mnie rzeczywistość – zarówno w pracy zawodowej, działaniach społecznych, jak i działalności samorządowej. Jestem gotowa na nowe, z pewnością niełatwe wyzwania. W tym sensie chciałabym wspierać działania Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery, dzięki którym gmina rozkwita po wielu latach zastoju. Jako Porajanka z wyboru i potrzeby serca zobowiązuję się do pełnego zaangażowania w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Nie jest łatwo, po 25 latach pracy w zawodzie i praktycznie tym samym miejscu, zawiesić pracę w zawodzie z powołania. Jestem jednak przekonana, że jako nauczyciel i vice wójt mogę realnie wpływać na rozwiązywanie bieżących problemów, jakie stoją przed szkołami w związku z czekającą nas reformą edukacji. Od lat staram się zarażać młodzież do czynnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Mam nadzieję, że ten proces w większym stopniu obejmie pozostałe grupy wiekowe, co postaram się całą mocą wspierać – mówi nowa wicewójt. (ek)Galeria zdjęć

Komentarze