Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

Odpowiedź na sprostowanie: Prokuratura żądała WSZYSTKIEGO!

Jaroslaw Mazanek | 2018-09-11 12:05

Zdaniem Danuty Służałek-Jaworskiej nadawcy sprostowania, które opublikowaliśmy, nie jest prawdą, że prowadząca z urzędu postępowanie przygotowawcze Prokuratura Rejonowa w Myszkowie żądała od niej, jako dyrektora Szkoły Podstawowej w Poraju, protokołu z „Eliminacji szkolnych do konkursu Nasz Talent”. I cytuje pismo prokuratury, że ma złożyć wyjaśnienia „wraz z nadesłaniem stosownych dokumentów”. To przykre, że nauczycielka, dyrektor szkoły, również polityk, która chce rządzić gminą (Służałek-Jaworska zamierza startować w wyborach na Wójta Poraja z poparciem PiS-u) nie potrafi czytać pism prokuratury ze zrozumieniem. Wyjaśniamy więc raz jeszcze za prokuraturą: żądanie (nie prośba) dotyczyło wydania WSZYSTKICH dokumentów, dotyczących eliminacji szkolnych, w domyśle, zwłaszcza tego najważniejszego, który jest przedmiotem postępowania, czyli protokołu z eliminacji, które -jak sama Pani potwierdziła, nie odbyły się w klasach starszych. A protokół powstał. Widnieje na nim pani podpis, jako pierwszy, co również Pani potwierdziła, w swoich wyjaśnieniach na Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poraj. To absolutnie nie oznacza, że to Pani sfałszowała podpis innego nauczyciela. Prokuratura, obecnie aż z Cieszyna, wyjaśnia, czy doszło do przerobienia lub podrobienia podpisu na protokole, skoro nauczycielka oświadczyła, że podpisu pod nim nie złożyła. Pani jednak w sprostowaniu zarzuca mi, że przestępstwo to przypisałem „Danucie Służałek-Jaworskiej”. To nieprawda, nie ma w artykule najmniejszej na ten temat choćby sugestii. To przykre, że jako nauczyciel, dyrektor  nie potrafi Pani czytać ze zrozumieniem, w jakimś sensie kłamiąc, zarzucając autorowi, że ten fakt taki stwierdziłem w tekście. Może za bardzo czytała Pani artykuł jako polityk, kandydat na wójta, a za mało poświęciła mu pani uwagi, jako nauczyciel, dyrektor.
Jarosław Mazanek


Ten arykuł jest kontynuacją: Sprostowanie

Komentarze