Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

OD 18 MARCA WSZYSTKIE ODPADY MAJĄ BYĆ ODBIERANE

Tomasz Urbański | 2019-03-25 12:20

(Myszków) Od 18 marca wszystkie odpady komunalne na terenie Myszkowa maja być odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Wszystkie odpady, które nie zostały odebrane w I terminie w marcu, zostaną odebrane w II terminie odbioru ustalonego dla odpadów zmieszanych w obowiązującym harmonogramie. Za gospodarkę odpadami do czerwca odpowiedzialna będzie firma SANiKO, wraz z ZGK Zawiercie jako podwykonawcą.


 

Przypomnijmy, że od 1 marca br. FCC Polska, zaprzestała odbioru z terenu Myszkowa zmieszanych odpadów komunalnych, papieru i opakowań z papieru, popiołu oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji. Firma FCC Polska, jako uzasadnienie swojej decyzji podała, że na czterech frakcjach przekroczone zostały limity wielkości odpadów określone w umowie, a tym samym umowa we wskazanym zakresie została wykonana.


 

- W wyniku negocjacji, SANiKO wraz z firmą ZGK Zawiercie jako podwykonawcą, odbierają odpady w zakresie czterech spornych frakcji. Będą oni świadczyć usługę do końca czerwca - informuje Małgorzata Kitala-Miroszewska Rzecznik Prasowy UM Myszków. Tym samym, dzięki zawarciu umowy z SANiKO, od 18 marca wszystkie odpady komunalne na terenie Myszkowa będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Odpady, które nie zostały odebrane w I terminie odbioru w marcu, zostaną odebrane w II terminie odbioru ustalonego dla odpadów zmieszanych w obowiązującym harmonogramie. Również odpady wielkogabarytowe, elektroniczne i zużyte opony, zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielolokalowej, odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów na rok 2019. (AB)Galeria zdjęć

Komentarze