Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

O MYSZKOWSKIM SZPITALU I KARDIOLOGII

Tomasz | 2019-10-19 08:20

(Myszków) W czwartek, 26 września 2019 r. odbyła się XV sesja Rady Powiatu w Myszkowie. W trakcie obrad mogliśmy dowiedzieć się, że z powodu rezygnacji jednego z dwóch kandydatów, kolejny już konkurs na stanowisko dyrektora myszkowskiego szpitala nie został rozstrzygnięty, a co za tym idzie, stanowisko to nadal pełnić będzie Dariusz Kaczmarek. Radni poruszyli również temat odwołania, jakie złożyła firma American Heart of Poland S.A. względem rozstrzygnięcia konkursu na świadczenia medyczne w oddziale kardiologii. AHP przegrało w konkursie z firmą G.V.M. Carint Sp. z o.o. Szczególną aktywność wykazała tutaj Dorota Kaim-Hagar, wyraźnie podkreślając, że otwarcie oddziału kardiologii nie było poparte żadnym biznes planem, poza kampanią do Europarlamentu, a patrząc na zaproponowane przez podwykonawców stawki i podział zadań, szpital będzie do oddziału dopłacał. Radna zaznaczyła także, że firma Carint już wstawiła na blok operacyjny angiograf, zajmując sale do zabiegów ortopedycznych, co stoi w sprzeczności z faktem, że jednocześnie ciągle powtarza się, że ortopedia słabo działa i musi zwiększyć ilość zabiegów.


 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem przedstawiciela firmy American Heart of Poland S.A. w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia medyczne na oddziale kardiologii i pracowni hemodynamiki, oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz pracowni elektrofizjologii w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie. Konkurs został ogłoszony i rozstrzygnięty przez SP ZOZ w Myszkowie.


 

- W konkursie zostały złożone dwie oferty. Jedna przez spółkę American Heart of Poland. I druga, wybrana jako najkorzystniejsza, przez firmę G.V.M. Carint Sp. z o.o. Zdaniem spółki AHP, oferta firmy G.V.M. nie spełnia wymogów zamawiającego. Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli decyzję o zwróceniu się do dyrektora SP ZOZ o udzielenie wyjaśnień i odniesienie się do zarzutu zawartego w przedmiotowym piśmie – informuje Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk. - Protest dotyczył pewnych spraw ze specyfikacją sprzętu medycznego. Sprawa jest w tej chwili w NFZ-cie. Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdzi, że urządzenia nie spełniają kryterium dotyczącego przetargu, wówczas oferent który zgłosił się, firma G.V.M będzie tłumaczyła, dlaczego sprzęt, który został zgłoszony nie odpowiada warunkom przetargu – dodaje Starosta.


 

Do wyników konkursu odnośnie wyboru oferty na udzielenie świadczeń medycznych w oddziale kardiologii odniosła się radna Dorota Kaim-Hagar.


 

- Chciałabym powiedzieć o czymś, co bardzo mnie zajmuje i bulwersuje, mnie jak i innych pracowników SP ZOZ-u. Bowiem po ukazaniu się wyników konkursu na podwykonawcę w kardiologii okazało się, jakie stawki obowiązują, czy będą obowiązywać w rozliczeniach pomiędzy SP ZOZ-em a podwykonawcą w zakresie kardiologii. Otóż okazuje się, że stawki jakie przedstawili oferenci to 75% PAKS i 73,89 % firma Carint z Krakowa. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że podwykonawca zgodnie z umową, która zamieszczona jest na stronie internetowej, w ramach tych 75% ma zapewnić personel lekarski, techników radiologicznych, preparaty do badań radiologicznych i angiograf. Natomiast SP ZOZ za 25% ma zapewnić wszystko pozostałe. (...) Za te 25% SP ZOZ musi zapewnić pielęgniarki, salowe, dać pomieszczenia, wszystkie media, leki, badania laboratoryjne, transporty medyczne, system informatyczny, bieliznę, sprzątanie, środki dezynfekcyjne, środki jednorazowego użytku. Jest tego bardzo dużo. (...) Nie trzeba być ekonomistą, żeby wiedzieć, że SP ZOZ musi do tego interesu, mówiąc kolokwialnie, dołożyć. Ile? To mam nadzieję dostaniemy na piśmie i wtedy będziemy wiedzieć – komentuje Dorota Kaim-Hagar.


 

Radna przypomniała również, że opozycja przed podpisaniem umowy o świadczenia kardiologiczne pytała o jej kształt, sugerowała wtedy by poszukać innych podwykonawców i negocjować warunki, ale wtedy było mówione, że opozycja jest przeciwnikiem kardiologii w Myszkowie.


 

- Nie wiem czy państwo pamiętacie taką sesja nadzwyczajną, na której przekazywaliśmy środki na doposażenie mającego powstać oddziału kardiologii. Występował na tej sesji pan specjalista Kozak, który był zatrudniony do negocjowania i utworzenia tego oddziału. Nawiasem mówiąc nie bardzo miał wiedzę wówczas na tej sesji nawet w temacie wymogów jakie powinien ten oddział spełniać. Ja wtedy zadałam pytanie, czy macie państwo jakiś biznes plan. Odpowiedział, że nie. Dzisiaj widzimy, że biznesu nie ma. Plan natomiast był na otwarcie oddziału w kampanii przed wyborami do Europarlamentu, bo później ten oddział nie działał, nie przyjmował pacjentów – dodała Dorota Kaim-Hagar.


 

Radna podkreśliła również, że firma Carint już wstawiła na blok operacyjny angiograf, zajmując jednocześnie sale do zabiegów ortopedycznych.


 

- Na sesji, na komisjach mówiło się o tym, że ortopedia tak słabo działa i muszą zwiększyć ilość zabiegów. I właśnie ta sala do zabiegów ortopedycznych została zajęta przez angiograf wstawiony przez firmę Carint. Uważam, że łamie to również przepisy sanepidu, że nie da się tych badań wykonywać w warunkach bloku operacyjnego. Poprosiłam pana dyrektora o opinie Sanepidu. Mało tego, prawdopodobnie doszło do uszkodzenia windy w trakcie tego transportu. Pan dyrektor nie zaprzeczył i nie potwierdził wczoraj na komisji. W tej chwili Myszków jest chyba jedynym szpitalem powiatowym w Polsce, w którym stoją dwa angiografy, natomiast na internie nie ma kto leczyć pacjentów. Dalej sytuacja jest bardzo trudna. I nie wiem, co robi naczelny lekarz szpitala. Dyżury w dalszym ciągu nie są obsadzone. Pochylmy się całościowo nad SP ZOZ-em – zakończyła swoje wystąpienie Dorota Kaim-Hagar.


 

Na pytanie radnej Doroty Kaim-Hagar dotyczące rozstrzygnięcia drugiego już konkursu na stanowisko dyrektora w SP ZOZ-ie, Piotr Kołodziejczyk odpowiedział, że jeden z dwóch kandydatów, który złożył dokumenty aplikacyjne zrezygnował, a co za tym idzie, konkurs się nie odbył. Tym samym automatycznie wydłużona została umowa z Dariuszem Kaczmarkiem (podpisana do momentu wyłonienia nowego dyrektora w konkursie), pełniącym obecnie funkcję dyrektora naczelnego w myszkowskim szpitalu.


 

- Najprawdopodobniej będziemy ogłaszali nowy konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ – tłumaczył Starosta.


 

SZKOLNA OPIEKA LEKARSKA


 

Ustawa o szkolnej opiece lekarskiej, która weszła w życie we wrześniu br. nakłada na samorządy obowiązek zapewnia wszystkim uczniom do ukończenia 19. roku życia profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole. Osobami odpowiedzialnymi za jej sprawowanie mają być: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Zgodnie z zapisami ustawy, w przypadku braku gabinetu stomatologicznego w danej szkole, samorząd lokalny tj organ prowadzący daną placówkę, ma obowiązek zawarcia porozumień z podmiotami udzielającymi świadczeń z zakresu stomatologii na podstawie umowy z NFZ. Na mocy porozumień, jakie zawarł Powiat Myszkowski uczniowie Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły 1-go stopnia wchodzących w skład ZS nr 1 w Myszkowie mogą korzystać z gabinetu stomatologicznego znajdującego się w Przychodni nr 1 przy ul. Strażackiej 1 w Myszkowie. Uczniowie pozostałych szkół mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych w gabinecie Neoeldent przy ul. Granicznej 59 w Myszkowie.


 

- Był konkurs. Tam było 17 podmiotów, które zostały poinformowane. Na nasze pytanie odpowiedziały dwa i te dwa zostały wyłonione – informuje Piotr Kołodziejczyk.


 

PODWYŻKI W PCPR


 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na podwyższenie od października 2019 r. wynagrodzenia zasadniczego o 250 zł na etat dla pracowników PCPR w Myszkowie.


 

- Obecnie w placówce zatrudnionych jest 17 osób. Połowa pracowników otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Wzrasta liczba nowych zadań. Dobry Start, Program Aktywny Samorząd. i coraz więcej dzieci umieszczanych jest w rodzinach zastępczych. PCPR prowadzi ponadto obsługę księgową, finansową i merytoryczną Rodzinnego Domu Dziecka – informuje Piotr Kołodziejczyk.


 

BY SKUTECZNIE WALCZYĆ O ŚRODKI UNIJNE


 

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.


 

- Opłata członkowska będzie wynosiła 30 tys. zł rocznie jeśli chodzi o Powiat. Gmina wielkości Żarek czy Koziegłów płaci około 9 tys. zł bodajże. Ten związek będzie musiał zatrudnić pracowników u siebie, którzy będą stacjonować w Częstochowie. Będą oni realizować m.in. analizę tych wniosków, będą też pisać wnioski, które będziemy mogli wspólnie składać z innymi powiatami czy też gminami naszego regionu i wspólnie realizować projekt, taki jak powiedzmy złożył Subregion Centralny i dostał 56 mln zł na urządzenia fotowoltaiczne – informuje Piotr Kołodziejczyk.


 

Główną ideą przyświecającą powołaniu Związku jest efektywne wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.


 

PRZEKAZANO ŚRODKI DLA POLICJI NA ZAKUP NIEOZNAKOWANEGO POJAZDU


 

Jednogłośnie przyjęto również uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 10.500 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.


 

- Chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować w swoim imieniu oraz wszystkich policjantów z myszkowskiej komendy za pomoc w pozyskaniu tych środków na zakup nowego radiowozu. Będzie to samochód nieoznakowany, cywilny. Myślę, że są to dobrze wydatkowane pieniądze. Chciałem tylko powiedzieć, że ten tabor nasz samochodów cywilnych jest dosyć wysłużony. Praktycznie wszystkie samochody, które mamy, mają już około 200 albo powyżej 200 tys. km przebiegu. Samochód na pewno nam się przyda, dlatego też o niego zwracaliśmy się. Nasz powiat jest dosyć duży, przejeżdżamy bardzo dużo kilometrów dbając o porządek i bezpieczeństwo. W miesiącu jest to zazwyczaj ponad 6- tys. km, także te samochody dosyć szybko się u nas eksploatują – dziękował Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie mł. insp. mgr Marcin Lemański.


 

WIĘKSZA SUBWENCJA OŚWIATOWA


 

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie budżetu związane jest z otrzymaniem dodatkowych środków w wysokości 336.086 zł, z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br. o 9,6% oraz wprowadzeniem świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.


 

Zarząd jednogłośnie odrzucił wniosek dyrektora LO im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie o przydzielenie kwoty 6 tys. zł na zakup szafek ubraniowych. Ze względu na fakt, że dyrektor złożył zamówienie przed otrzymaniem zgody zarządu, został zobowiązany do sfinansowania zakupu z własnych środków.


 

- Decyzja ta była podjęta zgodnie z ustawą o finansach publicznych, gdyż nie można podejmować zobowiązań finansowych nie mając zabezpieczonych środków – komentuje Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.


 

W porozumieniu ze Śląskim Kuratorem Oświaty w Katowicach i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o powierzeniu Eugeniuszowi Bugajowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, na 1 rok szkolny, tj. od dnia 01 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Zarząd jednogłośnie wyraził również zgodę na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowego stanowiska wicedyrektora w ZS nr 1 w Myszkowie. Pozytywnie rozpatrzony został także wniosek dyrektora ZS Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie w sprawie wprowadzenia e-legitymacji dla klas pierwszych. Średni koszt wydrukowania karty i umieszczenie jej w systemie wynosi 10 zł brutto, czyli łącznie dla klas pierwszych wyniesie ok. 350 zł. E-legitymacja wyglądem przypomina dowód osobisty, dodatkowo utworzony jest profil, który zarejestrowany jest w Ministerstwie Cyfryzacji i w przyszłości będzie można posługiwać się tylko aplikacją w telefonie.


 

Adam Bugaj


 


Komentarze