Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

NIE POPIERA WOŚP BĘDZIE W RADZIE SZPITALA

Tomasz Urbański | 2019-02-13 12:20

(Myszków) Na sesji 30 stycznia 2019r. Rada Powiatu Myszkowskiego wybrała skład nowej Społecznej Rady SP ZOZ. To ciało opiniodawcze o dość wąskich kompetencjach w skład który wchodzą przedstawiciele gmin, starostwa i wojewody. Choć radni przyjęli skład Rady Społecznej SP ZOZ większością głosów (wstrzymała się radna Dorota Kaim-Hagar), kontrowersje wzbudziła kandydatura radnej Jolanty Koral z PiS. Radna Kaim-Hagar pytała o przebieg głosowania w Zarządzie Powiatu, gdy ten przyjmował wniosek o dofinansowaniu kwotą 1500 zł finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia. Przeciwny dotacji miał być jeden z członków Zarządu Powiatu. Jak się okazało, to właśnie radna Jolanta Koral, która potwierdziła, że głosowała przeciwko.


 

Uchwała została przyjęta większością głosów, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu (Dorota Kaim-Hagar). Tym samym Rada przy SP ZOZ w Myszkowie będzie składała się z dziewięciu osób: Janusz Romaniuk jako przewodniczący (wyznaczony przez Starostę), Agnieszka Łosińska-Wykusz (przedstawiciel Wojewody Śląskiego), Jolanta Koral (Rada Powiatu w Myszkowie), Zdzisława Polak (Rada Powiatu w Myszkowie, Elżbieta Doroszuk (Miasto Myszków), Andrzej Szóstak (Gmina i Miasto Koziegłowy), Marcin Makuch (Gminy Poraj), Henryk Świerdza (Miasto i Gmina Żarki) , Mariusz Rembak (Gmina Niegowa).


 

Kto nie lubi WOŚP?


 

Starosta Piotr Kołodziejczyk, omawiając pracę Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, wspomniał również, że większością głosów Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współorganizacje finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przyznał kwotę 1,5 tys. zł na usługę gastronomiczną. Radna Dorota Kaim Hagar, z uwagi na fakt, że informacje odnośnie ogromnej ilości sprzętu jaki Szpital pozyskał z WOŚP przekazane były Zarządowi, chciała wiedzieć jaki był personalny wynik głosowania. Po przerwie Starosta przytoczył protokół z głosowania nad przyznaniem środków dla WOŚP, z którego wynikało iż Zarząd przyjął wniosek większością głosów, przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się. W protokole znalazł się również zapis, iż Członek Zarządu Jolanta Koral wyraziła dezaprobatę wobec przedsięwzięcia. Po krótkiej wymianie zdań radna Koral poprosiła o głos i przyznała: - Ja głosowałam przeciwko, popieram inne fundacje, dlatego, że ta fundacja (WOŚP) jest kontrowersyjna. Dodała również, że każdy ma prawo oddać głos w zgodzie z własnym sumieniem.


 

Dorota Kaim-Hagar powiedziała, że szanuje prawo radnej Koral do posiadania własnych poglądów, ale jej zdaniem mieszkańcy powiatu mają prawo je znać, skoro ma ich reprezentować w Społecznej Radzie SP ZOZ, który (głównie dla szpitala) otrzymał bardzo duże ilości sprzętu medycznego od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


 

Adam Bugaj


 Galeria zdjęć

Komentarze