Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

NASZ SUKCES ALBO MOJA PORAŻKA

Tomasz Urbański | 2019-03-30 12:20

(Myszków) 7 marca 2019 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Myszkowie. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019 w kwocie 956.850,00zł, w związku z wnioskiem, który wpłynął od SP ZOZ w Myszkowie. Dotyczył on z jednej strony zabezpieczenia środków finansowych na zakup dodatkowego sprzętu niezbędnego do wyposażenia oddziałów Chirurgii Ogólnej oraz Ginekologiczno-Położniczego, z drugiej zaś spełnienia wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia odnośnie pomieszczeń i ich wyposażenia, celem uruchomienia Oddziałów Kardiologicznego i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Uchwała przyjęta została jednogłośnie, chociaż jak zawsze, gdy w grę wchodzi SP ZOZ, nie obyło się bez żywej dyskusji radnych.


 

Sesja zaczęła się od problemów z przepływem informacji. Załącznik do uchwały, w postaci zestawienia planowanego do zakupu sprzętu przez pomyłkę Biura Zarządu nie wpłynął do Biura Rady, a tym samym nie został przesłany do radnych, którzy z dokumentem mogli zapoznać się dopiero kilka minut przed rozpoczęciem sesji. Wątpliwości radnych wzbudziła zasadność niektórych wydatków oraz przeznaczenie na oddział kardiologiczny jedynie ok. 300 tys. zł z całości wnioskowanych środków.


 

Opiewający na kwotę 956.850,00 zł wniosek złożony przez SP ZOZ w Myszkowie dotyczył prośby o zabezpieczenie środków finansowych na zakup sprzętu niezbędnego do wyposażenia oddziałów szpitalnych i planowanego na 15 kwietnia zamknięcia inwestycji związanej z „Przebudową starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie V Etap Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy” oraz uruchomieniem Oddziału Kardiologicznego i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego celem zakontraktowania świadczeń dla mieszkańców powiatu myszkowskiego.


 

Mamy zatem dwie kluczowe kwestie. Pierwsza z nich dotyczy doposażenia oddziałów Chirurgii Ogólnej oraz Ginekologiczno-Położniczego. W szczególności chodzi tu o uzupełnienie sprzętu, który już został zamortyzowany, którego funkcjonowanie jest zagrożone i który może nie otrzymać przedłużonych badań technicznych. Warto wskazać tutaj chociażby zużyte i zespawane łóżka czy zepsuty, nienaprawialny kardiomonitor.


 

Druga kwestia związana jest z próbami uruchomienia oddziału Kardiologicznego i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Poza rozszerzeniem oferowanych usług o kardiologię wraz z KOS- zawał (Koordynowana Opieka Specjalistyczna), możliwe będzie odciążenie Oddziału Wewnętrznego, obecnie bardzo mocno obłożonego pacjentami kardiologicznymi. Planuje się stworzenie Oddziału Kardiologicznego na 12 łóżek wraz z 5 łóżkami intensywnego nadzoru. Nie jest pewne, a raczej nikłe są szanse, czy będą to oddziały zabiegowe, jak to funkcjonowało, gdy na terenie szpitala działał PAKS - prywatny szpital kardiologiczny. Przeszkodą może być brak sprzętu i jeszcze większy - brak lekarzy specjalistów.


 

Urząd Wojewódzki w Katowicach, po kontroli z września 2018 wydał zalecenie, że SP ZOZ Myszków powinien wykreślić z regulaminu organizacyjnego Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracownię Hemodynamiki, które są ujęte w księdze rejestrowej, ale nigdy nie podjęły swojej działalności. Przypomnimy, że Rada Powiatu poprzedniej kadencji wprowadziła te oddziały niejako „na zapas”, licząc, że NFZ rozpisze konkurs na usługi kardiologiczne dla powiatu myszkowskiego. Niestety przez kilka lat pacjenci nie doczekali się tego konkursu. To było 4 lata temu powodem wycofania się z Myszkowa firmy PAKS, która przez kilka lat prowadziła prywatny oddział kardiologiczny mimo braku kontraktu.


 

Obecnie radni powiatowi stanęli przed dylematem: albo wykonać zalecenia kontroli i zlikwidować te oddziały, albo przystąpić do faktycznego ich tworzenia. Starosta Piotr Kołodziejczyk namawiał radnych do przeznaczenia środków na sprzęt, aby kardiologia mogła faktycznie powstać. W celu pozyskania niezbędnego sprzętu i kadry medycznej ciągle trwają negocjacje SP ZOZ w Myszkowie z PAKS-em (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca) o współpracy przy tworzeniu oddziału.


 

- Jeśli nie spróbujemy, nigdy się nie dowiemy – odpowiedział Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk na pytanie odnośnie szans utworzenia kardiologii w SP ZOZ w Myszkowie. -To będzie albo nasz sukces, albo moja porażka - dodał starosta.


 

Adam Bugaj


 


Komentarze