Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

MISJA LEGENDA – MRZYGŁÓD

Tomasz | 2019-06-18 12:20

(Myszków) W sobotę 8 czerwca w Myszkowie-Mrzygłodzie rozegrała się gra miejska „Misja Legenda - Legenda o Mrzygłodzie”. Misja Legenda to projekt edukacyjno-rekreacyjny skierowany do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, w ramach którego powstała gra miejska oparta o interpretację legendy związanej z Mrzygłodem. Projekt „Misja Legenda - Legenda o Mrzygłodzie” zrealizowany został przez Fundację Puk Puk i sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN - DAR SERCA.


 

Gra “Misja Legenda – Mrzygłód” tym razem osadzona została w przestrzeni dzielnicy Mrzygłód i polegała na podążaniu wyznaczoną trasą według wskazań zawartych w karcie wskazówek i rozwiązywaniu zaprezentowanych w niej zadań. Wpisanie wszystkich odpowiedzi we właściwe pola krzyżówki znajdującej się na odwrocie karty wskazówek skutkowało uzyskaniem hasła, będącego rozwiązaniem gry. Hasło upoważniało użytkownika do odebrania w ramach nagrody kart legendy zawierających jej zilustrowaną treść, zapakowanych w tekturowe pudełko z logiem Misji. Zarówno ilustracje jak i murale, które stanowiły dopełnienie gry w przestrzeni miejskiej i były rozmieszczone na jej trasie, wybrane zostały w wyniku konkursu plastycznego, natomiast opracowanie wskazówek do gry było wynikiem warsztatów projektowych, w których udział wzięli mieszkańcy miasta.


 

Wydarzenie stanowiło kontynuację projektu Misja Legenda z 2014 roku, kiedy to zrealizowana została pierwsza gra “O Barbarze, która rozpuściła majątek”. Murale wykonane wtedy w ramach gry, do dzisiaj można podziwiać w centralnej części Myszkowa. (AB) Foto: Fundacja Puk PukGaleria zdjęć

Komentarze