Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

Łukasz Konarski: TO PRZYPIECZĘTOWANIE STAREGO UKŁADU

Tomasz Urbański | 2018-09-07 12:20

(Zawiercie) W poprzednim numerze Kuriera Zawierciańskiego pisaliśmy o dziwnych obradach Rady Gospodarczej w Zawierciu. Odbyły się one 13 sierpnia w hotelu Villa Verde. Łukasz Konarski, który chce powalczyć o fotel prezydenta Zawiercia poinformował na swoim Facebookowym profilu o tym, że razem z radną miejską Barbarą Kozioł wybrał się na posiedzenie RG (działa przy prezydencie miasta) - Przewodniczący RG wyprosił nas ze spotkania. Zastanawiamy się czy to nadal Rada Gospodarcza (ciało opiniodawcze) czy już Komitet Wyborczy - zauważył Łukasz Konarski na swoim profilu na FB. Do posta dołączone jest także zdjęcie z tematami posiedzenia. Jak wynika ze zdjęcia jednym z punktów miały być wybory samorządowe. Witold Grim, jako kandydat na kolejną - teraz 5 -letnią kadencję miał przedstawić główne założenia programowe oraz organizacyjne przygotowania do kampanii wyborczej. Magistrat ustami swojego rzecznika prasowego Marcina Wojciechowskiego zapewnia, że posiedzenie Rady Gospodarczej, które odbyło się w hotelu Villa Verde nie zostało sfinansowane z pieniędzy publicznych. Przewodniczący Rady Gospodarczej Stefan Rotarski uważa, że RG nie sprzyja żadnemu kandydatowi. Łukasz Konarski nazywa wprost spotkanie „przypieczętowaniem starego układu” i pyta kto zapłacił za spotkanie, jeśli nie Urząd Miasta.


 

Łukasz Konarski poinformował niedawno, że razem z radną miejską Barbarą Kozioł wybrał się na posiedzenie Rady Gospodarczej, która działa przy prezydencie miasta (Witold Grim) i że zostali wyproszeni ze spotkania.


 

W trakcie posiedzenia jednym z omawianych tematów miały być wybory samorządowe. Prezydent miasta Witold Grim miał omówić przygotowania organizacyjne do wyborów przez Urząd Miejski. Jako kandydat na kolejną - teraz 5-letnią kadencję miał także przedstawić główne założenia programowe oraz organizacyjne przygotowania do kampanii wyborczej. Tak przynajmniej wynika ze zdjęcia przedstawiającego tematy posiedzenia, które zostało opublikowane na FB przez Łukasza Konarskiego. Do przewodniczącego RG Stefana Rotarskiego wysłaliśmy pytania. Chcieliśmy wiedzieć między innymi, czy wyprosił Łukasza Konarskiego i Barbarę Kozioł ze spotkania. Jeżeli tak, to z jakich względów? Inne z całej serii z pytań odnosiło się do tego, czy Rada Gospodarcza sprzyja, któremuś z kandydatów na fotel prezydenta Zawiercia. Swoje pytania wysłaliśmy także do rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu Marcina Wojciechowskiego. Chcieliśmy między innymi ustalić jak prezydent Witold Grim ocenia sytuację związaną z wyproszeniem Łukasza Konarskiego i Barbary Kozioł ze spotkania. Otrzymaliśmy zarządzenie prezydenta miasta z 2015 roku o powołaniu członków RG przy prezydencie miasta oraz regulamin RG.


 

RG jest ciałem doradczo-opiniodawczym prezydenta w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Rada ta wspiera również działania prezydenta poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problematyki gospodarczej miasta.


 

- Posiedzenie Rady Gospodarczej, które odbyło się w hotelu Villa Verde nie zostało sfinansowane z pieniędzy publicznych - zapewnia Marcin Wojciechowski z Urzędu Miasta Zawiercie.


 

PRZEWODNICZĄCY R G STEFAN ROTARSKI KOMENTUJE


 

Jak zaznacza przewodniczący RG Stefan Rotarski Rada Gospodarcza jest powołana spośród przedsiębiorców zawierciańskich i ma charakter konsultacyjno-doradczy w zakresie spraw gospodarczych i rozwoju miasta. Działa w oparciu o zarządzenie prezydenta i regulamin. Samo posiedzenie RG miało charakter nieoficjalny i odbywało się w jednej z sal narad hotelu Villa Verde.


 

- Podczas prowadzenia posiedzenia RG za moimi plecami na salę obrad wtargnął nieoczekiwanie pan Konarski wraz z drugą osobą, jak później się okazało radną RM - relacjonował Stefan Rotarski.


 

- Osoby te nie były zapraszane na posiedzenie RG i zgodnie z zasadami regulaminu zostały poproszone o opuszczenie posiedzenia. Jeżeli Pan Konarski wraz z osobą towarzyszącą miał chęć uczestniczyć w tym posiedzeniu to wystarczyło o to wcześniej zapytać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury - mówi przewodniczący Rotarski.


 

- Rada Gospodarcza odbywała się przed oficjalnym ogłoszeniem terminu rozpoczęcia kampanii wyborczej i nie sprzyja, ani nie sprzyjała żadnemu kandydatowi. Radzie Gosp. i wszystkim przedsiębiorcom, jak również - myślę obywatelom bardzo zależy na właściwych kierunkach rozwoju naszego miasta – dodaje.


 

Członkowie Rady Gospodarczej, za priorytetowe w rozwoju gospodarczym miasta i przedsiębiorczości w latach następnych uznali:


 

- tworzenie jakościowych miejsc pracy dla młodych osób


 

- tworzenie priorytetowych warunków dla powstawania zakładów pracy w oparciu o nowoczesne technologie wytwarzania produktów (w ekologicznym otoczeniu)


 

- tworzenie warunków dla dalszego rozwoju turystyki


 

- monitorowanie potrzeb lokalnego rynku pracy i szybkie podejmowanie działań


 

- podnoszenie atrakcyjności miasta nie tylko poprzez tworzenie miejsc pracy, ale podnoszenie atrakcyjności życia mieszkańców poprzez przemyślane inwestycje w infrastrukturę miejską zapewniającą właściwy, atrakcyjny wypoczynek i rekreację młodzieży, mieszkańców po pracy w nowoczesnych obiektach


 

- tworzenie warunków dla powstawania nowych kierunków kształcenia młodzieży zgodnych z oczekiwaniem tutejszego przemysłu, handlu i usług ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia nauczania języków obcych, już w szkołach podstawowych.


 

Czyli same ogólniki i okrągłe słowa.


 

ŁUKASZ KONARSKI: JEŚLI NIE URZĄD SFINANSOWAŁ TO SPOTKANIE TO KTO?


 

Przewodniczący Rady Gospodarczej jasno wskazał w swojej wypowiedzi, że RG nie sprzyja żadnemu z kandydatów. Inne zdanie w tej sprawie ma zdaje się Łukasz Konarski.


 

- Zatrważające, jest zachowanie przewodniczącego Stefana Rotarskiego, który tak ewidentnie pokazuje jaki był cel spotkania Rady Gospodarczej. Takie organy jak Rada Gospodarcza powinny działać dla mieszkańców i dla rozwoju gospodarczego miasta, a nie wspierać określonego kandydata na prezydenta. Czy spotkanie w małej sali, przy zgaszonym świetle, miało na celu opracowanie planu organizacji kampanii Witolda Grima i być może jej finansowania przez zaprzyjaźnionych członków Rady Gospodarczej? Z zaproszenia jasno wynika, że najważniejszym punktem programu było omówienie organizacji wyborów, przedstawienie kandydata i przypieczętowanie starego układu. Skandaliczne jest zawłaszczenie organu powołanego do reprezentacji środowiska gospodarczego w Zawierciu do swoich partykularnych interesów przez Prezydenta Witolda Grima. Skandaliczne jest wyrzucenie radnej Rady Miasta Barbary Kozioł z tego przecież publicznego spotkania – to nie było spotkanie u cioci na imieninach, gdzie przychodzi się z osobą towarzyszącą. Przecież prezydent Grim był tam obecny, siedział i w żaden sposób nie zareagował. Stopień zepsucia i buty w otoczeniu prezydenta potwierdza zachowanie Pana Rotarskiego. Jeśli nie urząd sfinansował to spotkanie to kto? Jeśli nie było to posiedzenie Rady Gospodarczej jak widniało na zaproszeniu, to kogo? Komitetu Wyborczego? Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy to nie najwyższa pora skończyć w Zawierciu z takimi chorymi układami. Potrzebne nam Forum Rozwoju reprezentujące środowiska, które chcą działać dla mieszkańców, a nie tylko dla swoich indywidualnych interesów. Najważniejsze jest dobro mieszkańców, niektórzy już o tym zapomnieli - komentuje z kolei Łukasz Konarski.


 

Monika Polak-Pałęga


 Galeria zdjęć

Komentarze