Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

KURATOR BAUER RATUJE TRUPA

Tomasz Urbański | 2018-02-27 12:20

(Myszków) W Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie, popularnie nazywanym technikum na Będuszu lub szkołą rolniczą, od 1 września 2017 w systemie dziennym nie ma ani jednego ucznia. Powtórzymy: do szkoły na Będuszu, od poniedziałku do piątku na lekcje nie przychodzi ŻADEN uczeń, gdyż szkoła od 3 lat, z braku chętnych, rezygnowała z naboru. Tylko w weekendy do Będusza przyjeżdżają uczniowie wieczorowego Liceum dla Dorosłych i Policealnej Szkoły dla Dorosłych. Ale i tam uczniów jest coraz mniej. W listopadzie 2017 radni powiatowi przyjęli więc uchwałę o zamiarze likwidacji 3 szkół (dziennej bez uczniów i wieczorowych) dniem 31. sierpnia 2018. Uchwale właśnie sprzeciwiła się Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer, która 18 stycznia 2018 wydała postanowienie opiniujące negatywnie decyzję Rady Powiatu Myszkowskiego. Zdaniem ŚKO, myszkowianki, 3 lata temu kandydatki PIS na fotel burmistrza Myszkowa, technikum bez uczniów ma istnieć.

 

Triumfalnie o decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer pisze prawicowy miesięcznik Demokratyczna, finansowany prawie wyłącznie przez państwowe instytucje, biura poselskie posłów PiS i pisowskich radnych. Miesięcznik jest rozdawany bezpłatnie, więc ogłoszenia firm i instytucji w rękach partii rządzącej to praktycznie jedyne źródła utrzymania miesięcznika. Tam więc w numerze styczniowym ogłoszono, że „Myszkowianka Urszula Bauer- Śląska Kurator Oświaty RATUJE SZKOŁĘ W BĘDUSZU”. W artykule nie znalazło się ani jedno słowo o tym, że Rada Powiatu Myszkowskiego zdecydowała o zamiarze likwidacji szkoły (technikum), w której nie ma ANI JEDNEGO UCZNIA! Stąd nasz tytuł artykułu, że kurator Bauer ratuje, ale szkołę, która jest martwa. Kurator, myszkowianka prawdopodobnie ponownie kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na fotel burmistrza Myszkowa przedstawia sytuację po swojemu: „Władze Powiatu Myszkowskiego zamiast rozwijać oświatę, chcą pozbywać się szkół, w których młodzi mieszkańcy mieliby szansę na zdobywanie wykształcenia, kwalifikacji, zawodowych, a starsi – na ich podnoszenie lub uzupełnianie. Technikum nr 2, Szkoła Policealna dla Dorosłych, II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to doskonale znany wszystkim mieszkańcom Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, który władze Powiatu postanowiły zlikwidować. Dlaczego? Rzekomo dlatego, że nie ma chętnych, aby w tych szkołach się uczyć. Tymczasem chętnych do nauki w tych szkołach nie brakowało, ale władze konsekwentnie wdrażały plan, którego celem było doprowadzenie do tego, aby sale lekcyjne były puste.

 

Dokładnie taki scenariusz został przygotowany kilka lat wcześniej w odniesieniu do Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, a w tym roku władze Powiatu postanowiły, że nastąpi finał i szkoły zostaną zlikwidowane.”

 

To publicystyczna wypowiedź Urszuli Bauer, w której sugeruje, że „plan” likwidacji ZS 2 na Będuszu „został przygotowany kilka lat wcześniej”. Nawet dokładniej rzekomy spisek radnych powiatowych (starosty, zarządu powiatu?) został przez ŚKO zdiagnozowany w oficjalnej decyzji Kuratorium: „od roku szkolnego 2014/15 organ prowadzący (Starosta Powiatu Myszkowskiego - przyp. red.) podejmował skoordynowane działania zmierzające do stopniowej likwidacji Technikum nr 2 a także pozostałych  szkół wchodzących w skład Zespołu”. Brzmi to jak zarzut i chyba jest to zarzut. Przypomnijmy więc, kto w roku szkolnym 2014/15 rządził w Starostwie Powiatowym w Myszkowie: koalicja radnych Przyszłości i PIS-u. W opozycji była PO, PSL, SLD. Starostą był Wojciech Picheta, a wicestarostą Mariusz Trepka z PiS, dzisiejszy Wicewojewoda Śląski. Członkiem Zarządu dzisiaj najważniejszy radny opozycji Piotr Bańka (PiS). Z braku chętnych  w roku szkolnym 2014/15 w technikum na Będuszu nie powstała klasa pierwsza. Nawet ówczesna opozycja nie atakowała wtedy radnych Prawa i Sprawiedliwości, że realizują podły plan celowej likwidacji szkoły na Będuszu. Choć dyskusje na temat przyszłości szkoły już wskazywały, że oznacza to powolną likwidację szkoły, radni PO, PSL, Lewicy nie przypisywali ówczesnemu wicestaroście z PiS, że to celowe działanie. W kolejnych 3 latach proces toczył się dalej, dyrekcji i uczniom nie udawało się zachęcić wystarczającej liczby absolwentów gimnazjum do wyboru szkoły średniej na Będuszu. W jednym roku (2015/16) zgłosiło się 20 gimnazjalistów. Przytacza tę liczbę ŚKO w decyzji, krytykując, że mimo tylu chętnych nie utworzono klasy. Ale nie przytacza, że 20 chętnych zgłosiło się na 5 kierunków! Na poszczególne byłoby trzech, pięciu chętnych. Powiat Myszkowski zdecydował więc o nietworzeniu klasy.

 

Od września 2017, co Śląska Kurator Oświaty potwierdza w decyzji negatywnej (nie likwidować) nie ma na Będuszu ani jednego ucznia i żadnej klasy; w żadnym roczniku. Od poniedziałku do piątku w szkole nie ma uczniów. Jest za to dyrektor, sekretarka, sprzątaczka i 11 nauczycieli. Szkoła jest ogrzewana, wygląda schludnie. Odwiedziłem ją po feriach. Wrażenie jest przygnębiające. Jakby przyszło się na cmentarz. Jakieś 100.000 zł rocznie Powiat Myszkowski wydaje jednak na utrzymanie obiektu (prąd, ogrzewanie). Nie bawiąc się w dokładne wyliczenia, ale 11 nauczycieli i reszta personelu to jakieś 700.000 zł.

 

Kurator Bauer w swoich decyzjach zakwestionowała również celowość likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych. W obu przypadkach Kurator Bauer stawia ten sam zarzut: „od roku szkolnego 2014/2015 organ prowadzący prowadził skoordynowane działania zmierzające do stopniowej likwidacji Szkoły Policealnej/II Liceum dla Dorosłych.”  Choć media przychylne lub nawet finansowane przez polityków PiS próbują to przykryć czapką lub wręcz przypisać winę obecnemu Zarządowi Powiatu i koalicji (Przyszłość, PSL, Lewica) przypomnimy raz jeszcze kto rządził w Starostwie Powiatowym w roku szkolnym 2014/15: starosta Wojciech Picheta, wicestarosta Mariusz Trepka, obecny przełożony Śląskiej Kurator Oświaty! Powiatem Myszkowskim rządził PiS, partia Urszuli Bauer.

 

Obecny Starosta Powiatu Myszkowskiego Dariusz Lasecki z Platformy Obywatelskiej komentuje: - Postanowiliśmy nie odwoływać się od decyzji Śląskiej Kurator Oświaty do Ministra Edukacji Narodowej, ale zapraszam panią Kurator Urszulę Bauer do rozmowy, debaty. Ale nie w jej gabinecie czy moim tylko w Zespole Szkół nr 2 na Będuszu. Tam porozmawiajmy, jak Kurator widzi funkcjonowanie szkoły, w której nie ma ani jednego ucznia, w której nauka, w  formie konsultacji, nie lekcji dla dorosłych odbywa  się 4 dni w miesiącu w dwie soboty i dwie niedziele.

 

Nie jest też prawdą, że dla nauczycieli i tych uczniów, którzy jako dorośli chcą uzupełniać wykształcenie Powiat Myszkowski nie ma żadnej oferty. Po formalnej likwidacji Zespołu Szkół nr 2 na Będuszu naszym zamiarem, o czym radni wiedzą, a ŚKO była informowana, było tworzenie nowych kierunków nauki dla dorosłych w pozostałych szkołach na terenie powiatu: w ZS 1 im. E. Kwiatkowskiego, w LO im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie i w Zespole Szkół w Żarkach. Te 3 szkoły w weekendy mogą z powodzeniem wchłonąć uczniów szkół zaocznych, szkół dla dorosłych. Dlatego zapraszam panią Kurator, wszystkie możliwe media na taką debatę, zorganizujemy ją w marcu na terenie ZS 2 na Będuszu.

 

Od czerwca 2018 w ZS 2 nie będzie nawet uczniów szkół dla dorosłych. Mimo tego, zgodnie z decyzją Śląskiej Kurator Oświaty Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie ma istnieć. Bez uczniów, licząc na iluzoryczny ich napływ w przyszłości.

 

Jarosław Mazanek

 Galeria zdjęć

Komentarze