Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

KTO DZIŚ JEST DYREKTOREM?

Tomasz Urbański | 2019-04-03 12:20

(Myszków) Jedna z lekarek pracujących w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie opowiedziała nam żartem, że przychodząc do pracy co rano zastanawia się, kto dzisiaj jest dyrektorem. Tak szybko się zmieniają. W końcu, patrząc na tempo zmian w myszkowskim szpitalu od kiedy Starostą Myszkowskim został Piotr Kołodziejczyk (Zarząd Powiatu powołuje i odwołuje dyrektora SP ZOZ) nigdy nie wiadomo, co przyniesie nowy dzień. Hagar, Stokowacki, Kuźmicka, Kaczmarek - oto lista osób zarządzających SP ZOZ w Myszkowie na przełomie grudzień 2018 - marzec 2019. Coś nam jednak podpowiada, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie, lista nazwisk może się jeszcze wydłużyć.


 

13 grudnia 2018r. pracę w SP ZOZ Myszków zakończył dyrektor Khalid Hagar. Dzień wcześniej na jego zwolnienie zgodę wyraził Zarząd Powiatu Myszkowskiego. Było to możliwe, po powołaniu (jeszcze przez dyr. Hagara) Ireneusza Stokowackiego na stanowisko Naczelnego Lekarza Szpitala. Ten długo nie zagrzał miejsca. Ze szpitala gwałtownie zaczęli zwalniać się lekarze specjaliści.


 

Z dniem 14 stycznia 2019r. na stanowisku Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie (do czasu wyłonienia dyrektora w ramach konkursu) zatrudniona została Sławomira Kuźmicka, z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 10.000,00 zł. Dyrektor Kuźmicka pożegnała się ze swoim stanowiskiem już 18 marca 2019r. Rozwiązanie umowy o prace zawartej w dniu 14 stycznia br. nastąpiło za porozumieniem stron na wniosek Kuźmickiej, która jak udało nam się dowiedzieć, ciągle pozostaje w SP ZOZ w Myszkowie, tyle że na zupełnie innym stanowisku. Ciekawe z jaką pensją? Na to pytanie SP ZOZ nie odpowiedział. W chwili obecnej Sławomira Kuźmicka pełnić będzie funkcję asystenta dyrektora ds. audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.


 

Miejsce Kuźmickiej na stanowisku Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie 18 marca br. zajął Dariusz Kaczmarek. Będzie on pełnił tę funkcję do czasu zatrudnienia Dyrektora SP ZOZ wyłonionego w drodze konkursu. Zarząd Powiatu większością głosów, z dwoma głosami wstrzymującymi się (Mariusz Morawiec, Jarosław Kumor) przyjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Kaczmarka. Łączne miesięczne wynagrodzenie nowego dyrektora wynosi 10.000 zł, czyli tyle samo co Kuźmickiej.


 

W strukturach SP ZOZ w Myszkowie w ostatnim czasie zatrudniony został również, na stanowisku specjalisty, Bohdan Kozak (umowa zlecenie). Ten z kolei - jak sam odpowiadał podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - zajmuje się koncepcją organizacji nowych oddziałów szpitala (kardiologia).


 

Dodatkowo, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej SP ZOZ w Myszkowie - który swoja drogą wymagałby aktualizacji, chociaż zdajemy sobie sprawę, że przy ciągłych zmianach kadry, to karkołomne zadanie - znaleźć można zapytanie ofertowe odnośnie poszukiwań „Doradcy ds. Rozwoju”. Świadczenie usług doradczych polegać ma m.in. na opracowywaniu strategii w zakresie rozszerzenia lub innych zmian działalności szpitala w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, doradztwie przy optymalnym wyposażeniu poszczególnych pomieszczeń, doradztwie w zakresie doboru i szkolenia personelu medycznego i pomocniczego, uzgadnianiu procedur wewnętrznych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Czy to oznacza, że szpital zatrudni wkrótce kolejnego, trzeciego już specjalistę?


 

Pytania odnośnie rezygnacji Sławomiry Kuźmickiej, poziomu wynagrodzeń w SP ZOZ w Myszkowie oraz prośbę o uszczegółowienie zakresu obowiązków nowo zatrudnionej kadry kierowniczej wysłaliśmy zarówno do szpitala jak i do rzecznika Starostwa Powiatowego w Myszkowskie, jednak w odpowiedzi rzecznik odniósł się jedynie do powodów odejścia dyrektor SP ZOZ (złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązków pełnienia funkcji dyrektora) oraz nazwy jej nowego stanowiska.

Można zatem powiedzieć, że na dzień dzisiejszy w SP ZOZ w Myszkowie przede wszystkim mnożą się stanowiska kolejnych specjalistów oraz zmieniają osoby zarządzające placówką. Ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ile wynoszą wynagrodzenia zatrudnionych specjalistów, tylko szacunkowo możemy domniemać, że to co najmniej 2x więcej niż gdy dyrektorem był Khalid Hagar, a starostą Dariusz Lasecki. Z kolei straty szpitala wtedy były dużo niższe (a nawet zysk do roku 2016), teraz straty finansowe szpitala galopują.


 

Adam Bugaj


 

Jarosław MazanekGaleria zdjęć

Komentarze