Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

KS. ZGRZEBNY Z TYTUŁEM „PRZYJACIELA GMINY PORAJ”

Tomek | 2017-07-31 12:20

(Poraj) Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju ks. Zdzisław Zgrzebny, został uhonorowany przez władze Gminy Poraj tytułem „Przyjaciela Gminy Poraj”. Prowadzący od 17 lat porajską parafię duchowny od wielu lat współpracuje z Urzędem Gminy oraz pomaga przy rozmaitych inicjatywach. Symboliczną statuetkę duchowny odebrał podczas czerwcowych obrad Rady Gminy.

 

Ksiądz Zdzisław Zgrzebny uhonorowany został tytułem „Przyjaciel Gminy Poraj”, który trafia do wszystkich angażujących się w działalność na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Wzruszony duchowny z rąk wójta Łukasza Stachery, przewodniczącego Rady Gminy Poraj Andrzeja Pawłowskiego i jego zastępcy Mariusza Karkochy oraz radnego Krzysztofa Szustaka odebrał pamiątkową statuetkę oraz wyrazy podziękowania i szczególnego uznania za wiele lat wzorowej posługi. - Chcemy dziś szczególnie uhonorować ks. Zdzisława Zgrzebnego, podziękować za społecznikowską postawę i aktywność na rzecz dobra Gminy Poraj, za pełnienie kluczowej roli w życiu lokalnej społeczności Gminy Poraj, a także tworzenie nowej jakości relacji społecznych mówił wójt.

 

Ks. Zdzisław Zgrzebny urodził się w Brzeźnicy Nowej, koło Pajęczna, jak sam mówi: „tam, gdzie Jan Długosz”. Uczęszczał do tamtejszej szkoły podstawowej, a następnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie. Seminarium Duchowne także ukończył w Częstochowie. Tytuł magistra oraz doktorat zdobył na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2000 r. jest proboszczem w parafii w Poraju.

 

Po przybyciu do Poraja bardzo szybko się zadomowił, a mieszkańcy zaczęli chwalić nowego gospodarza. Dba o swój kościół oraz parafię, która jest zwarta religijnie i bardzo aktywna. Liczba parafian widocznych regularnie na mszach św. to właśnie zasługa duchownego, który swą osobą ściąga ludzi w mury świątyni. Proboszcz odbywa także posługę w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek, który znajduje się tuż za płotem parafii.

 

Ks. Zgrzebny dba także o placówki edukacyjne, które znajdują się na terenie parafii. Wspólne działania ze szkołą podstawową, gimnazjum oraz przedszkolem są świetnie widoczne, zarówno w trakcie nabożeństw, jak również w czasie rozmaitych akcji i działań.

 

I właśnie za to wszystko ks. Zdzisław Zgrzebny został uhonorowany statuetką „Przyjaciel Gminy Poraj”, jako dowód wdzięczności mieszkańców gminy za działalność i prowadzoną misję duszpasterską. (ek)Galeria zdjęć

Komentarze