Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

„Kocham mamę i tatę”

Tomasz Urbański | 2018-07-01 12:20

(Częstochowa) 26 kwietnia na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie jako jedyny dziennikarz z przybyłych wysłuchałem wszystkich referatów i dyskusji w czasie konferencji odbywającej się z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Jednym z gości konferencji była Dorota Zawadzka, znana jako „SuperNiania”. I sędziowie, kuratorzy, prawnicy z Ministerstwa Sprawiedliwości. W bardzo ciekawej dyskusji i referatach można było się dowiedzieć jak bardzo alienacja krzywdzi dziecko i drugiego rodzica, ofiarę „alienatora”.

 

Kurator Okręgowy Grzegorz Kozera mówił o alienacji, jako uporczywym utrudnianiu drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem, działanie na jego szkodę, gdyż „dzieci są w tym wszystkim najważniejsze”. Dziecko ma prawo do możliwe swobodnych kontaktów z obojgiem rodziców, którzy się rozstali.
 

Dariusz Rumiński, prawnik, specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości mówił o projektach wpisania alienacji do odpowiednich ustaw jako konkretne przestępstwo. Ale podkreślił, że już na bazie obecnych przepisów rodzic, który utrudnia dziecku kontakty z drugim rodzicem, może mieć ograniczoną władzę rodzicielską.

 

Sędzia z Wydziału Rodzinnego SR w Częstochowie Anna Cencora omówiła, jak dostrzegane przez sędziów negatywne zjawisko alienacji rodzicielskiej wygląda z pozycji sędziego, że jest to sytuacja w sądach rodzinnych, gdzie alienowany rodzic zwraca się o pomoc. Sędzia mówiła, że alienacja to forma przemocy, a Sąd zobowiązany jest do pomocy rodzicom w wykonywaniu kontaktów z dziećmi. Jako elementy dyscyplinujące rodzica, który nadużywa władzy rodzicielskiej wskazała: 1. nałożenie kary w formie świadczenia pieniężnego kwota X razy ilość naruszeń kontaktów. Ten środek zapobiegawczy obecnie może być stosowany prościej, bez postępowania egzekucyjnego. 2. Wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej z powodu uporczywego utrudniania kontaktów. „Alienator to sprawca przemocy”- podkreśliła Sędzia Anna Cencora „który zwykle nie zdaje sobie sprawy z tego, że wyrządza dziecku krzywdę”. W opinii Sędzi Cencory na rodzica-alienatora obligatoryjnie, z urzędu powinien być ustanawiany kurator, zwłaszcza, że dziś dziecko - ofiara przemocy - w takim postępowaniu nie jest stroną.

 

Bardzo ciekawa konferencja, ważny problem. W przerwie w rozmowach wskazałem na problem dotyczący alienacji rodzicielskiej, o którym nie zająknął się nikt z mówców. Problem kiedy instytucje, również Sąd, zobowiązane do przeciwdziałania przemocy wobec dziecka, problem bagatelizują, nie rozumieją go, wręcz działają na szkodę rodzica alienowanego, poszkodowanego. Nie mówiąc już o spojrzeniu na interesy dziecka, ofiary przemocy realizowanej poprzez utrudnianie, czy uniemożliwianie kontaktów z drugim rodzicem. To historia Patrika Skrzypczyka który jako rodzic alienowany udzielił nam wywiadu.
 

Jarosław Mazanek


Komentarze