Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

INWESTYCJE BEZ ZASTRZEŻEŃ

MyszPress | 2012-01-06 22:00

(Myszków) Ponad 25 milionów złotych wydzielono w planie dochodów i wydatków gminy Myszków na 2012 rok na inwestycje w mieście. Uchwałę budżetową radni przyjęli bez głosu sprzeciwu podczas ostatniej sesji Rady Miasta, w środę 28 grudnia ub. r.

 

Projekt budżetu, który przyjęli radni określa dochody miasta na poziomie 81.988.886,00 zł. zaś wydatki na 94.401.884,00 zł. - Po pierwsze kontynuacja tego co jest już rozpoczęte, a nie zakończone, choćby kanalizacja na Mijaczowie. Następnie instalacja solarów, na którą to inwestycję mamy przydzielone ponad 8 milionów złotych. Do tego termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 na ulicy Leśnej na Mijaczowie. Wśród pieniędzy na inwestycje mamy zabezpieczone też własne środki na wniosek zgłoszony do programu tzw. Schetynówek. Obejmuje on ul. Kościelną, 3 Maja i końcówkę, czyli czwarty etap ulicy 1 Maja wraz rondem. Tu niestety będziemy czekać na werdykt, bo choć jesteśmy wysoko na liście, nie wiem ile wniosków uzyska akceptację finansową. Do tego obiecana przez radnych ulica Kolejowa, która została zniszczona objazdem podczas remontu ulicy 1 Maja na Światowicie – wymienia najważniejsze pozycje tegorocznego budżetu dla Myszkowa burmistrz Włodzimierz Żak.

 

Uzupełniając wypowiedz burmistrza warto wspomnieć, że przy okazji remontu ulicy Kościelnej i 3 Maja wyremontowane mają zostać schody techniczne Miejskiego Domu Kultury. W budżecie znalazły się także m.in. środki na zagospodarowanie terenów wokół MDK-u oraz skweru przy ul. 3 Maja. Prócz mieszkańców ulicy Kolejowej z poprawy stanu dróg powinni w najbliższych latach cieszyć się także mieszkańcy osiedli przy ulicy Krasickiego (na ten rok na budowę dróg na osiedlu przewidziano ponad 70 tysięcy złotych, główne prace i środki zaplanowano na lata 2014-2015), Wapiennej (w tym roku 90 tysięcy, w latach 2014-2015 prawie 2 mln 700 tys.) czy Ceramicznej, gdzie w tym roku kosztem ponad 90 tys. zł. zaplanowano wykonanie odwodnienia. Prócz termomodernizacji „jedynki” do budżetu wpisano także „pierwsze kroki” w kierunku ocieplenia „piątki”. Myszkowska „szóstka” może z kolei liczyć na modernizację kotłowni (70 tys. złotych) oraz budowę przy szkole zespołu boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012” (łączny koszt inwestycji ma wynieść 1 mln 600 tys. zł.).

 

„PAPIER PRZYJMIE WSZYSTKO”

 

- Ten projekt budżetu został skonstruowany trochę na zasadzie, że „papier przyjmie wszystko”, ponieważ niektóre trudne kwestie sfinansowania zadań gminy, takie jak oświata, zostały odłożone na później, niektóre, jak problem dalszego utrzymywania schroniska dla bezdomnych zwierząt, nie znalazły rozwiązania (…) Mówię to w imieniu klubu radnych Lewicy, którzy mieli najwięcej pytań i uwag w trakcie dyskusji na posiedzeniach komisji. Podnoszone przez nas kwestie dotyczyły zarówno wydatków, jak i dochodów budżetowych. Co do tych ostatnich, nasze uwagi skierowane były głównie na poziom założonych dochodów własnych. Naszym zdaniem niedoszacowane zostały wpływy z usług, np. czynsze, których kwota zaległości do wyegzekwowania jest wielokrotnie wyższa niż przyjęty do realizacji wskaźnik. Naszym zdaniem nie zadbano też należycie o interes miasta jeśli chodzi o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Nie budzą naszych większych zastrzeżeń propozycje wielokrotnie dyskutowanych wydatków inwestycyjnych – skomentował projekt budżetu radny Sławomir Zalega, dodając, że projekt należy traktować jak dokument wyjściowy, który w trakcie realizacji będzie wymagał zmian i uzupełnień. Oświadczył, że radni Lewicy mogą głosować za jego przyjęciem. Tak też się stało. Budżet został przegłosowany bez głosu sprzeciwu.

Robert Bączyński

 Galeria zdjęć

Komentarze