Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

Gmina Poraj zawsze z seniorami!

Tomasz Urbański | 2018-11-14 12:20

REKLAMA

(Poraj) W czwartek, 18 października, Gmina Poraj uczciła Międzynarodowy Dzień Seniora. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowo-kinowej „Bajka”. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął wójt Gminy Poraj – Łukasz Stachera.


 

Porajski GOK, w którym tradycję traktuje się z wielkim szacunkiem, jest przestrzenią, gdzie seniorzy mają swoje wyjątkowe miejsce i wyjątkową rolę, ponieważ w bardzo aktywny sposób współpracują zarówno na płaszczyźnie kulturalnej jaki i społecznej. IV Gminny Dzień Seniora zainaugurował występ zespołu „Szalona Piątka Plus” – panie przepięknie zaśpiewały piosenki: „Hallelujah” i „Gelsomina” , które nadały całemu wydarzeniu podniosły charakter. Licznie przybyłych zaproszonych gości przywitał kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji – Andrzej Kozłowski, który poprowadził również całą uroczystość. Gminny Dzień Seniora jest skromną formą podziękowania i wyrażenia szacunku dla ludzi w „jesieni życia”, którzy angażują się w życie społeczno-kulturalne naszej Gminy. Organizacja wielu przedsięwzięć w Gminie byłaby zupełnie niemożliwa bez udziału naszych kochanych, aktywnych Seniorów- mówiła dyrektor GOK – Magdalena Ryziuk-Wilk. W tym roku ważnym punktem Dnia Seniora była projekcja filmu pt. „Gmina Poraj zawsze z Seniorami”, były to dziesiątki zdjęć, które powstawały na przestrzeni 8 lat współpracy wójta Gminy Poraj – Łukasza Stachery ze środowiskiem Seniorów. Każdy mógł odnaleźć w tych okruchach wspomnień siebie i przypomnieć sobie miłe chwile, które towarzyszyły sytuacjom prezentowanym na zdjęciach. Projekcja filmu była zaledwie małym skrawkiem tego, co tak naprawdę wydarzyło się w ciągu tych 8 lat. Prezentacja, którą obejrzeliśmy obrazuje ośmioletnią pomoc Urzędu Gminy dla środowiska seniorów w Gminie Poraj. Dużo tu wspomnień, ale jednocześnie świadectwa dobrej współpracy. Zapewniam, że ta pomoc w przyszłości będzie kontynuowana mówił wójt Łukasz Stachera – gospodarz spotkania. Na uroczystości wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.: wicestarosta Myszkowa – Anna Socha-Korendo, wicewójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Pawłowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mariusz Karkocha, sekretarz Gminy Poraj – Maria Magdalena Gurbała, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Anna Wągrowska-Kumor, kierownik GOPS – Celina Giermala, kierownik SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju – dr Agnieszka Wójcik, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Poraju – Ewelina Drzewiecka. Osoby reprezentujące poszczególne środowiska seniorskie lub też współpracujące z nimi, otrzymały tego dnia z rąk władz gminy i powiatu okolicznościowe dyplomy.


 

Tego wieczoru specjalną statuetkę oraz kwiaty wykonane z jesiennych liści z rąk dyrektorki GOK-u – odebrał również wójt Ł. Stachera. -W imieniu pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, swoim własnym oraz wszystkich środowisk twórczych, chciałabym serdecznie podziękować Panu za 8-letnią współpracę. To była ogromna przyjemność współpracować z człowiekiem, który ma ogromny szacunek do artystów, do wszystkich środowisk, które chcą działać na rzecz krzewienia kultury, jej popularyzacji, rozwoju talentów i pasji naszej społeczności lokalnej. Do wszystkich pomysłów, które pojawiały się na przestrzeni tych 8 lat był Pan nastawiony pozytywnie i nigdy żadnego pomysłu Pan nie negował z zasady. Zawsze mogliśmy na Pana liczyć. Dziękuję, że zawsze priorytetowo traktował Pan rozwój kultury w Gminie Poraj. Dziękuję, że mieszkańcy naszej Gminy, dzieci i młodzież, nie mają kompleksów w porównaniu do dużych ośrodków jeśli chodzi o ofertę kulturalną, o jej dostępność i różnorodność. Być może są tacy, którzy uważają, że na emeryturze powinno się wyłącznie odpoczywać, ale nie należą do nich porajscy seniorzy, którzy zamiast kapci i wygodnego fotela stawiają na aktywność. Kolejny Dzień Seniora w Poraju przeszedł do historii, lecz już dziś mamy nadzieję, iż w przyszłym roku spotkamy się w dobrym zdrowiu, w takim samym, a może jeszcze liczniejszym, składzie. To wspaniałe wydarzenie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy mówiła dyrektorka GOK Magdalena Ryziuk-Wilk.(PO)Galeria zdjęć

Komentarze