Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

DYREKTOR DUMNA A STATYSTYKI NIE NAJLEPSZE

MyszPress | 2017-03-03 10:28

(Poraj) Do naszej redakcji zgłosiła się dyrektor Szkoły Podstawowej w Poraju Danuta Służałek - Jaworska, która zarzuciła nam, że w artykule Poraj likwiduje gimnazja „od razu” opublikowanym w numerze 6 Gazety Myszkowskiej (10.02.2017), dane dotyczące wyników egzaminów w kierowanej przez nią placówce „szkalują szkołę i są niewiarygodne”.

 

 

Reakcję dyrektor wywołał fragment artykułu, w którym napisaliśmy, że „uczniowie podstawówki w Poraju, jak pokazują statystyki osiągali gorsze wyniki od średniej z innych szkół”.

 

Postanowiliśmy zatem przytoczyć dane statystyczne, których w artykule zabrakło, a na podstawie których oparliśmy naszą tezę. - Jestem zdziwiona, jak redaktorzy gazet mogą podawać tak nieprawdziwe wiadomości – pisze do redakcji dyrektor placówki.

 

- Jestem dumna z wyników, sukcesów moich uczniów oraz nauczycieli – dodaje.

 

W przytoczonych wynikach trudno wyniki Szkoły Podstawowej w Poraju stawiać na szali na równi z wynikami w Kuźnicy Starej, gdzie w ostatnich latach egzamin z dawało tylko 2 uczniów, podczas gry w Poraju do tego samego egzaminu przystąpiło 43, a wcześniej 50 uczniów.

 

Analizując wyniki egzaminów łatwo dostrzec, że podstawówka z Poraja tylko w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęła najlepsze wyniki spośród gminnych szkół.

 

W roku szkolnym 2012/2013 najniższy wynik punktowy osiągnęła właśnie placówka z Poraja. W roku szkolnym 2013/2014 słabo na tle innych szkół wypadło wykorzystanie wiedzy w praktyce oraz korzystanie z informacji.

 

W ostatnim roku, czyli 2015/2016 nastąpił duży spadek wyników w porównaniu do roku poprzedniego. Wyniki uczniów Szkoły Podstawowej w Poraju z części 1. sprawdzianu uplasowały się dużo poniżej średniej, zarówno z powiatu, województwa, jak i całego kraju. W części 2. sprawdzianu wyniki były lepsze, jednak w porównaniu z rokiem poprzednim można tu również zauważyć wyraźny spadek.

 

Wyniki sprawdzianów szóstoklasistów w Gminie Poraj prezentujemy poniżej.

 

Rok szkolny 2012/2013:

 

 

Liczba zdających

 

Średni wynik punktowy

 

Szkoła Podstawowa w Poraju

 

49

 

22,4

 

Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisku

 

30

 

24,1

 

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

 

9

 

24,2

 

Szkoła Podstawowa w Choroniu

 

15

 

27,8

 

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej

 

4

 

27

 

 

Średnia w województwie: 23,55; średnia w kraju: 24,03

 

Zdaniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) egzamin był umiarkowanie trudny.

 

Szkoła Podstawowa w Poraju osiągnęła wynik poniżej średniej w województwie. Na tle innych szkół w Gminie Poraj także była poniżej średniej.

 

Rok szkolny 2013/2014:

 

 

 

Liczba zdających

 

Średni wynik punktowy

 

Szkoła Podstawowa w Poraju

 

 

49

 

26,50

 

Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisku

 

 

32

 

25,06

 

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

 

 

12

 

22,20

 

Szkoła Podstawowa w Choroniu

 

 

10

 

27,80

 

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej

 

 

6

 

28,00

 

 

 

czytanie

 

pisanie

 

rozumowanie

 

korzystanie z informacji

 

wykorzystywanie wiedzy w praktyce

 

Szkoła Podstawowa w Poraju

 

8,14

 

6,24

 

4,94

 

2,53

 

4,59

 

Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisku

 

7,80

 

5,40

 

5,10

 

6,80

 

6,30

 

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

 

7,00

 

4,83

 

3,10

 

2,40

 

4,83

 

Szkoła Podstawowa w Choroniu

 

7,20

 

7,00

 

5,28

 

2,88

 

5,28

 

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej

 

8,66

 

8,66

 

2,55

 

3,33

 

4,83

 

 

Średnia w województwie: 25,44; średnia w kraju: 25,82

 

Egzamin był zdecydowanie łatwiejszy, a zadania okazały się prostsze dla uczniów. Potwierdzają to zarówno OKE, jak i sami uczniowie.

 

Średni wynik uzyskany przez uczniów SP w Poraju był wyższy niż średni wynik dla województwa (25,44), powiatu (25,08) i kraju (25,72). Na tle innych szkół w Gminie Poraj w niektórych obszarach była lepsza (np. czytanie i pisanie), w pozostałych jednak dużo słabsza (korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce).

 

Rok szkolny 2014/2015 i później:

 

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian szóstoklasistów uległ zmianie: składał się już z dwóch części, obu pisemnych.  Część 1. to zadania z języka polskiego i matematyki. Pytania były zamknięte oraz otwarte.  Część 2. to zadania z języka obcego nowożytnego. Wyniki prezentowane były procentowo, więc nie można ich dokładnie porównać z latami ubiegłymi. Można jedynie odczytywać ogólną tendencję uczniów do nauki.

 

Rok szkolny 2014/2015:

 

 

Liczba zdających

 

Średni wynik punktowy

 

Szkoła Podstawowa w Poraju

 

 

50

 

mat., j. polski – 69,08%

 

j. angielski – 88,44%

 

Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisku

 

 

27

mat., j. polski – 65,67%

 

j. angielski – 83,29%

 

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

 

 

10

mat., j. polski – 67,7%

 

j. angielski – 82,8%

 

Szkoła Podstawowa w Choroniu

 

 

7

mat., j. polski – 62,85%

 

j. angielski – 79,73%

 

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej

 

 

2

 

mat., j. polski – 52,50%

 

j. angielski – 59,00%

 

 

Średnia w województwie: matematyka i j. polski – 65,80%, j. angielski – 78,28%

 

Średnia w kraju: matematyka i j. polski – 67,00%, j. angielski – 78,00%

 

Szkoła Podstawowa w Poraju wypadła trochę powyżej średniej, zarówno krajowej, jak i wojewódzkiej.

 

Rok szkolny 2015/2016:

 

 

Liczba zdających

 

Średni wynik punktowy

 

Szkoła Podstawowa w Poraju

 

 

43

mat., j. polski – 56,20%

 

j. angielski – 79,22%

 

Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisku

 

 

22

mat., j. polski – 65,03%

 

j. angielski – 75,77%

 

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

 

 

14

mat., j. polski – 64,0%

 

j. angielski – 62,7%

 

Szkoła Podstawowa w Choroniu

 

 

6

mat., j. polski – 66,8%

 

j. angielski – 78,8%

 

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej

 

 

2

mat., j. polski – 62,5%

 

j. angielski – 72,5%

 

 

Średnia w powiecie: matematyka i j. polski – 61,63%, j. angielski – 70,10%

 

Średnia w województwie: matematyka i j. polski – 61,09%, j. angielski – 71,49%

 

Średnia w kraju: matematyka i j. polski – 63,00%, j. angielski – 71,00%

 

Szkoła Podstawowa w Poraju w części pierwszej uzyskała wynik niższy niż pozostałe placówki.

 

Ewelina Kurzak

 

 Galeria zdjęć

Komentarze