Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

CZY GROZI NAM EPIDEMIA ŻÓŁTACZKI?

Tomasz Urbański | 2019-01-29 12:20

(Myszków) W powiecie myszkowskim nie ma zagrożenia epidemią żółtaczki, choć w ciągu dwóch tygodni zachorowalność jest większa, niż w całym ubiegłym roku. Do 15 stycznia w naszym powiecie zachorowało 8 mieszkańców, a w całym ubiegłym roku było ich 9.


 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą zakaźną występującą na całym świecie. Endemie najczęściej występują w krajach basenu Morza Śródziemnego, Europy Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Afryki. Ale w drugiej połowie ubiegłego roku znacznie wzrosła zachorowalność w Polsce. - W Polsce przypadki zachorowań na WZW typu A podlegają obowiązkowemu zgłaszaniu do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych. Do roku 2017 przypadki WZW A w naszym kraju występowały sporadycznie. Od roku 2018 zaczęto obserwować narastający wzrost zachorowań na WZW typu A. W roku 2018 na terenie powiatu myszkowskiego zarejestrowano 9 przypadków zachorowań. W ostatnim okresie tj. do 15 stycznia br. zarejestrowano 8 przypadków zachorowań. Należy podkreślić, iż zakażenie szerzy się głównie drogą pokarmową poprzez spożycie zakażonych produktów żywnościowych (zwłaszcza warzyw, owoców, owoców morza , które nie zostały poddane obróbce termicznej), a także przez zakażoną wodę. Do zakażenia dojść może również drogą kontaktów seksualnych lub poprzez inny bezpośredni kontakt z osoba zakażoną np.: w środowisku domowym , pracy lub nauki. Wirusowe zapalenie wątroby typu A nazywane jest inaczej chorobą brudnych rąk czy żółtaczką pokarmową. Mamy więcej przypadków niż w ubiegłym roku, ale nie ma takiego zagrożenia jak np. w Częstochowie – wyjaśnia p.o. kier. Sekcji Epidemiologii Melania Hartwich.


 

Warto zaznaczyć, że chora osoba może zarażać innych około 14-21 dni przed wystąpieniem objawów i około 7 dniu po wystąpieniu objawów klinicznych.


 

JAKIE SĄ OBJAWY ŻÓŁTACZKI?


 

Początkowo objawy podobne są do symptomów występujących podczas grypy: utrata apetytu, osłabienie, gorączka, nudności, bóle brzucha, bóle mięśni, następnie pojawia się żółknięcie skóry i białek oczu, ciemny mocz oraz rozjaśnienie stolca. W większości przypadków następuje całkowite wyzdrowienie. Ale w przypadku osób starszych czy osób z obniżoną odpornością lub osób, które wcześniej miały problemy z wątrobą mogą wystąpić powikłania. W przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu A, podobnie jak w przypadku innych chorób zakaźnych, szczególne znaczenie ma zapobieganie zachorowaniom.


 

JAK ZAPOBIEGAĆ?


 

Podstawową metodą profilaktyki są szczepienia ochronne, które dają niemal 100% skuteczność. Bardzo istotne jest przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz otoczenia. Ręce należy myć po każdym wyjściu z toalety. Owoce, które planujemy spożywać surowe, również powinny być dokładnie umyte. Jeśli chcemy pić wodę, to nigdy prosto z kranu. Wodę należy najpierw przegotować. A przede wszystkim unikajmy kontaktów z osobami już zakażonymi.


 

Szczepienia wskazane są zwłaszcza u osób zatrudnionych przy produkcji i dystrybucji żywności, pracujących przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, a także osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej endemiczności zachorowań na WZW A. (ek)


Komentarze