Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

CHORY MACH OZDROWIAŁ… 3 DNI PO ROZPRAWIE!

Tomasz Urbański | 2019-02-08 12:20

(Zawiercie) Na 18 stycznia od kilku miesięcy była wyznaczona rozprawa w Sądzie Okręgowym w Częstochowie gdzie miała być rozpoznana apelacja od wyroku skazującego jaki w głośnym procesie karnym został wydany wobec Ryszarda Macha, byłego Prezydenta Miasta Zawiercie. Ryszard Mach został nieprawomocnie skazany na 4 lata więzienia. Na kilka dni przed rozprawą apelacyjną gwałtownie pogorszył się stan zdrowia oskarżonego. Były prez. Zawiercia wylądował na neurologii zawierciańskiego szpitala, dzień przed rozprawą już na neurologii w Chorzowie. Jego obrońcy w sądzie w Częstochowie mówili o „ciężkim stanie” ich klienta. Pisaliśmy o tym w artykule „Mach chory rozprawa odroczona” (KZ z 25.01.19) kończąc artykuł życzeniami zdrowia. Czyżby pomogło…?


 

Już 4 dni po odroczonej (na 12 marca) rozprawie stan zdrowia oskarżonego Ryszarda Macha na tyle się poprawił, że wziął udział w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Niepublicznym Przedszkolu Ene Due Rabe. Zdjęcia z uroczystości, znalazły się na profilu FB przedszkola. Na jednym widać oskarżonego -w naszej ocenie- w bardzo dobrej formie. Uśmiechnięty, widać, że ciężki pobyt w szpitalu nie zaznaczył na oskarżonym najmniejszego piętna:


 

https://www.facebook.com/ENEDUERAB/photos/pcb.2017513271664681/2017507398331935/?type=3&theater


 

Ale to nie koniec. 29 stycznia obradowała Komisja Budżetowa Rady Miasta Zawiercie. R. Mach był obecny na obradach. 30 stycznia obradowała Rada Miasta Zawiercie. Oskażony wziął w niej udział.


 

O tym, że oskarżony, który tłumacząc się bardzo złym stanem zdrowia, uzyskał odroczenie terminu rozprawy z 18 stycznia, zaraz po weekendzie był bardzo aktywny publicznie Kurier Zawierciański powiadomił 29. 01 Prokuraturę Okręgową w Częstochowie, z pytaniem, czy taka aktywność nie wymaga oceny, na ile prawdziwa była jego choroba. 30.01. rzecznik Prok. Okręgowej prok. Tomasz Ozimek odpowiedział, że: „Przesłane materiały, dotyczące oskarżonego Ryszarda M., zostały przekazane Sądowi Okręgowemu w Częstochowie, przed którym toczy się postępowanie odwoławcze. Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Częstochowie ponowiła złożony na rozprawie odwoławczej wniosek o zasięgnięcie opinii biegłego lekarza, w celu ustalenia czy oskarżony może brać udział w postępowaniu karnym”.


 

Jarosław Mazanek


 Galeria zdjęć

Komentarze