Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

BYLI PRACOWNICY MARTWIĄ SIĘ O PIENIĄDZE

Tomasz Urbański | 2018-06-06 12:20

(Zawiercie) Prawdopodobnie do połowy czerwca zostanie wydane orzeczenie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Huty Szkła Kryształowego „Zawiercie”. Tymczasem wielu byłych już pracowników tego przedsiębiorstwa obawia się, że utraci możliwość ubiegania się o pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z długotrwałym postępowaniem. Zarządcą przymusowym przedsiębiorstwa został Jacek Pietrzela, czyli syndyk Huty Szkła Zawiercie.

 

Na początku roku w Sądzie Rejonowym w Zawierciu (w II Wydziale Karnym) zapadł wyrok w sprawie związanej z niezgłoszeniem (w odpowiednim terminie) wniosku o upadłość Huty Szkła Zawiercie Sp. z o.o. Oskarżonym w tej sprawie był między innymi Jarosław Ch., który w przeszłości pełnił funkcję prezesa HSZ (jest także zawierciańskim radnym). Na ławie oskarżonych znalazły się również dwie inne osoby. Dwóch członków zarządu spółki - w tym Jarosława Ch. - sąd uznał winnymi zarzucanego im czynu. Orzekł także środki karne w postaci zakazów zajmowania stanowisk w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Sąd uniewinnił oskarżoną, która pełniła funkcję prokurenta (wyrok jest już prawomocny).

 

Huta Szkła Zawiercie Sp. z o.o. powstała w 2009 roku. – Od 2013 roku nastąpiło załamanie kondycji finansowej spółki, które pogłębiło się w 2014 roku – poinformował jakiś czas temu prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

 

- W kwietniu 2015 roku jeden z wierzycieli spółki złożył wniosek o upadłość spółki i sąd ogłosił ją w marcu 2016 roku – zaznaczał prokurator. Jak dodał spółka przyłączyła się do wniosku o upadłość w listopadzie 2015 roku.

 

- Biegły z zakresu rachunkowości badał tę sprawę i uznał, że na koniec 2013 roku zobowiązania spółki przekroczyły wartość majątku. W ciągu 14 dni powinien zostać złożony wniosek o upadłość – przyznał jakiś czas temu Tomasz Ozimek.

 

Jarosław Ch., który zasiadł na ławie oskarżonych dzierżawił część pomieszczeń po HSZ, a jego firma Huta Szkła Kryształowego „Zawiercie”, którą zarejestrowano przy ul. Huldczyńskiego w Zawierciu, także miała problemy z wypłatami dla pracowników.

 

Sąd uznał oskarżonego Marka P. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 586 kodeksu spółek handlowych i za to z mocy tego przepisu wymierzył mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności (wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności sąd warunkowo zawiesił na okres dwóch lat).

 

Także Jarosław Ch. został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z tego samego artykułu. Wymierzono mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności (w zawieszeniu na dwa lata).

 

Dodatkowo Markowi P. wymierzono karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, przyjmując, iż wysokość jednej stawki równoważna jest kwocie 30 złotych (łącznie 3.000 zł). Zaś oskarżonemu Jarosławowi Ch. karę grzywny w wysokości 180 stawek dziennych, przyjmując, że wysokość jednej stawki równoważna jest kwocie 30 złotych (łącznie 5.400 zł).

 

Sąd orzekł wobec dwóch oskarżonych środki karne w postaci zakazów zajmowania stanowisk w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego, co do oskarżonego Marka P. na okres 2 lat, zaś co do oskarżonego Jarosława Ch. na okres 3 lat.

 

Uniewinniona została natomiast prokurentka (wyrok w jej sprawie uprawomocnił się 8 lutego).

 

JAROSŁAW CH. WNIÓSŁ O OBROŃCĘ Z URZĘDU

 

Jak wynika z odpowiedzi, którą 8 marca uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Częstochowie wniosek o uzasadnienie w sprawie złożył oskarżony Jarosław Ch., jednakże z uwagi na braki formalne wniosku został wezwany do ich uzupełnienia. Ponadto obrońca oskarżonego Marka P. złożył wniosek o uzasadnienie. Apelację od wyroku wniósł już obrońca oskarżonego Marka P., a oskarżony Jarosław Ch. złożył wniosek o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu. W dalszym ciągu toczy się postępowanie międzyinstancyjne. Zarządzeniem z 21 maja nie uwzględniono wniosku oskarżonego Jarosława Ch. o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu i zarządzenie to nie jest jeszcze prawomocne (stan na 28 maja).

 

SYNDYK ZARZĄDCĄ PRZYMUSOWYM

 

W sprawie postępowania upadłościowego Huty Szkła Kryształowego „Zawiercie”, które prowadzone jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie zarządcą przymusowym został ustanowiony Jacek Pietrzela, który został zobowiązany do złożenia sprawozdania (termin jego złożenia upłynął 30 kwietnia). Pietrzela, to także syndyk Huty Szkła Zawiercie.

 

- Zarządca przymusowy złożył już sprawozdanie, jednakże został on wezwany do jego uzupełnienia. Po uzupełnieniu tego sprawozdania Sąd podejmie dalsze czynności w sprawie, a orzeczenie w przedmiocie ogłoszenia upadłości najprawdopodobniej zostanie wydane do połowy czerwca 2018 r. – poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz.

 

Przypomnijmy, w postępowaniu upadłościowym 3 listopada ubiegłego roku wpłynął wniosek wierzyciela i jednocześnie pracownika o ogłoszenie upadłości Huty Szkła Kryształowego „Zawiercie” Sp. Akcyjna. 26 lutego tymczasowy nadzorca sądowy złożył sprawozdanie, w którym poinformował sąd o złożeniu rezygnacji przez Jarosława Ch. z funkcji prezesa zarządu i o rezygnacji z funkcji jeszcze jednego członka zarządu. W związku z brakiem zarządu dłużnika tymczasowy nadzorca sądowy wniósł o ustanowienie kuratora.

 

Monika Polak-Pałęga

 Galeria zdjęć

Komentarze