Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

BUDŻETOWA OFENSYWA PORAJA

MyszPress | 2012-01-06 21:59

(Poraj) - Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców gminy i władz, zawdzięczamy to, że stajemy się powoli liderem przemian w regionie. Rok 2011 był rokiem największych od kilkunastu lat inwestycji. Musimy wspólnie uwierzyć, że gmina Poraj, staje się gminą sukcesu – w ten sposób, w imieniu wójta Łukasza Stachery, witał wraz z mieszkańcami Nowy Rok rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Poraju, Andrzej Kozłowski. Sam wójt, podczas ostatniej w ubiegłym roku sesji, zapowiedział na najbliższe miesiące budżetową ofensywę.

 

- To jest nasz wspólny budżet. Jest bardzo ofensywny, ale realny do wykonania. Z własnych środków wyasygnowaliśmy w nim 6 milionów złotych na inwestycje, liczymy też na pieniądze z zewnątrz. Już mamy sygnał, że nasz wniosek na termomodernizację szkoły w Choroniu „przeszedł” – dziękował radnym za przyjęcie budżetu wójt gminy Poraj, Łukasz Stachera. Plan dochodów i wydatków, który radni przyjęli bez głosu sprzeciwu zakłada wpływy w wysokości 31.002.189,00 zł. oraz wydatki na poziomie 30.637.700,00 zł. Wśród najważniejszych gminnych inwestycji na rok bieżący znalazło się m.in. przystąpienie do prac przy budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Żarek Letniska i Masłońskiego (2 mln zł.). Zgodnie z informacją wójta oczyszczalnia ma powstać w 2013 roku i będzie prawdopodobnie obsługiwała także miejscowości z gminy Koziegłowy oraz Żarki. Z tej ostatniej do porajskiej instalacji miałyby zostać przyłączone Ostrów i Przybynów. Wspomniane gminy będą zatem także ponosić ciężar wspomnianej inwestycji. Oczyszczalnia w Żarkach Letnisku ma być obiektem znacznie większym niż ta wybudowana ostatnio w Jastrzębiu. Drugi etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w tej ostatniej miejscowości pochłonie w 2012 roku 500 tys. zł. Na przebudowę dróg na terenie gminy wyasygnowano w planie dochodów i wydatków 1 mln 200 tys. zł. W tym roku kontynuowana będzie także budowa rowów odwadniających na terenie gminy (200 tys. zł.), wykonany zostanie remont kanału sanitarnego w ulicy Piotra Skargi i Fabrycznej w Poraju (150 tys. zł.), w ciągu ulic 3 Maja i Wesołej powstanie wodociąg (200 tys. zł.), uzupełniane będzie też sukcesywnie oświetlenie uliczne we wszystkich miejscowościach (100 tys. zł.). Nie zabraknie pieniędzy na inwestycje związane z oświatą: 261 tys. zł. przeznaczono w budżecie gminy na wykonanie projektu technicznego i pierwsze prace przy budowie nowego budynku przedszkola w Żarkach Letnisku, 200 tys. złotych wydatkowane będzie z kolei na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Choroniu. „Małe budżetowe co nieco” przypadnie strażakom ochotnikom. Najwięcej – bo 100 tys. złotych otrzymają strażacy z Kuźnicy Starej jako wsparcie na zakup nowego wozu bojowego. 30 tysięcy złotych przeznaczono w budżecie na remont łazienek w remizie OSP w Żarkach Letnisku, 40 tysięcy zł. kosztować będzie z kolei ogrodzenie i chodnik z kostki brukowej  przy stanicy strażaków ochotników w Choroniu. 15 tys. złotych gmina wyłoży na zakup samochodu dla wydziału gospodarki komunalnej, 100 tysięcy złotych na termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury i wykonanie ogrodzenia wokół budynku a 120 tysięcy na budynek klubowy „Polonii” Poraj. Jest i w budżecie coś dla najmłodszej części gminnej społeczności. W 2012 roku 30 tysięcy złotych wydane zostanie na doposażenie placów zabaw, ponad 35 tysięcy złotych na zakup ścianki do wspinaczki a 95 tysięcy wyniesie wkład gminy w zakup „Białego Orlika” czyli sztucznego lodowiska montowanego zimą na istniejących kompleksach sportowych. Poraj wesprze także swoimi pieniędzmi inicjatywy innych samorządów. 100 tysięcy złotych przeznaczono w gminnym budżecie jako dotację na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Myszkowie a ponad 18 tysięcy złotych na budowę infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region częstochowski.

 

Jak zapowiedział wójt Stachera władze gminy zabiegać będą także o realizację inwestycji ze środków zewnętrznych. Wśród tych ostatnich chodzi głównie o remont porajskiego dworca PKP, przebudowę przejazdu kolejowego w Poraju oraz remont kolejnych fragmentów przebiegającej przez gminę Poraj drogi wojewódzkiej 791 wraz z budową nowego ronda w stolicy gminy.

Robert Bączyński

 Galeria zdjęć

Komentarze