Gazetamyszkowska.pl

REKLAMA

„A WTEM 3 MAJ ZABŁYSNĄŁ…”

Tomek | 2017-05-21 00:00

(powiat myszkowski) Przed ponad dwustu laty Sejm Czteroletni przyjął konstytucję, która miała uzdrowić Rzeczpospolitą. Miała ona stworzyć nowoczesne państwo, z nadzieją na poprawę fatalnej sytuacji w jakiej znajdował się kraj, od ponad 20 lat będący protektoratem rosyjskim. Choć udało się przyjąć nowoczesną i światłą konstytucję, jakiej w Europie jeszcze nie było, to fundamentalne reformy ustrojowe przyjęte zostały kategorycznie za późno. W dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja Polacy wspominają okoliczności trudnej walki o przetrwanie kraju, której częścią była majowa konstytucja. Mieszkańcy powiatu myszkowskiego również uroczyście świętowali 3 maja w poszczególnych gminach.

 

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie konstytucją, wzorowaną na Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki (która weszła w życie dwa lata wcześnie)j. Konstytucja, regulująca ustrój Rzeczypospolitej miała go uzdrowić i uwolnić od jego największych słabości, którymi były m.in. liberum veto i wolna elekcja. Majowa ustawa była próbą ograniczenia rozpasania krótkowzrocznej szlachty, dla której ważniejsze od ojczyzny były własne przywileje. Zmieniała ustrój z monarchii elekcyjnej na monarchię dziedziczną, wprowadzała trójpodział władzy i była zapowiedzią poprawy położenia chłopstwa. Choć mimo jej przyjęcia, nie udało się uratować Rzeczypospolitej, pamięć o dziele Sejmu Wielkiego pozostawała żywa również w okresie zaborów, kiedy to pomagała Polakom dążyć do zrealizowania marzenia o odzyskaniu niepodległej ojczyzny.

 

MYSZKÓW

 

Tradycyjnie obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godzinie 10.00 od uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Mijaczowie. W uroczystości upamiętniającej 226 rocznicę uchwalenia konstytucji wzięli udział m.in. radni miejscy i powiatowi, starosta Dariusz Lasecki, przedstawiciele starostwa i magistratu, kombatanci, uczniowie klas mundurowych, uczniowie myszkowskich szkół wraz z nauczycielami, policjanci i strażacy. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Katyński, przed którym złożyli kwiaty, po czym przemaszerowali na skwer naprzeciwko Urzędu Miasta. Ten o którym już tydzień temu przypominaliśmy miato nie potrafi od… kilkunastu lat uporządkować jego właśności. Przed Pomnikiem „Poległym za Ziemię Myszkowską” zebrani zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Przemówienia wygłosili m.in. wicewojewoda Mariusz Trepka oraz śląska kurator oświaty Urszula Bauer.

 

- Cieszy mnie tak liczne państwa uczestnictwo w dzisiejszych uroczystościach - myślę, że jest wyrazem tego, co daje nam Konstytucja 3 Maja jako pewnego osiągnięcia w życiu naszego narodu, które jest aktualne do dziś. Konstytucja ma wyznaczać granice naszej wolności do momentu, w którym zaczyna się wolność drugiego człowieka. To konstytucja musi głosić te wartości, w które wszyscy wspólnie wierzymy. To, co nas różni ma być osobnym obszarem ścierania się poglądów i naszych wzajemnych relacji, ale ten fundament o nazwie konstytucja jest niezwykle ważny. Od jego wagi zależy jakość życia społeczeństwa. Konstytucja zatem powinna być aktem, który łączy, a nie dzieli. 226 lat temu Polacy byli na ustach całego świata. Konstytucja 3 Maja głosiła poszanowanie poglądów drugiego człowieka, tolerancję, głosiła trójpodział władzy - te wszystkie wartości są do dziś są kanonem, który stosują prawie wszystkie ustroje gospodarcze państw, które nazywają się demokratycznymi. Jeżeli wierzymy w te wartości, to warto by było, żebyśmy dzisiaj również je kultywowali - nie tylko od święta, ale każdego dnia, żeby te wartości o nazwie poszanowanie poglądów drugiego człowieka, tolerancja, trójpodział władzy przyświecały nam wszystkim - rozpoczął Włodzimierz Żak.

 

W swoim wystąpieniu burmistrz zwrócił się również do młodzieży, która licznie przybyła na obchody majowego święta. Włodzimierz Żak przekazał uczniom, że to właśnie oni są nadzieją na to, że nasz kraj będzie stawał się coraz lepszy. - 3 maja 1791 roku zwyciężyła mądrość Polaków, która dała powody do dumy. Życzę całemu naszemu społeczeństwu mądrości i życzę, żebyśmy byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami - zakończył swoje przemówienie burmistrz.

 

Głos zabrał również wicewojewoda Mariusz Trepka, którzy oddał cześć wszystkim tym, którzy na przestrzeni wieków polegli w walce za wolność Polski.

 

- Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że nawet najbardziej światłe reformy, nawet najbardziej światłe zapisy konstytucyjne, jeśli nie będą umocowane w takich wartościach jak dobro wspólne, jak troska o każdego obywatela, troska o młodzież, troska o najstarszych, jeśli nie będzie temu towarzyszyło również poczucie wspólnoty narodowej, poczucie też niezależności i rozwiązywania nawet trudnych problemów tu wewnątrz kraju bez odwoływania się do zewnętrznych sił, wtedy jest szansa na to, że zbudujemy kraj sprawiedliwy i kraj troszczący się o każdego obywatela. Zawsze jestem ogromnie wzruszona  kiedy na takich uroczystościach - zarówno tych majowych, jak i tych listopadowych - towarzyszą nam kombatanci. Ze szczególnym wzruszeniem patrzę na nich, ponieważ jest to symbol. Tak, jak symbolem naszym są barwy narodowe, godło państwowe, Mazurek Dąbrowskiego, tak obecność państwa (kombatantów - przp. red.) jest właśnie takim symbolem. Symbolem ludzi, którzy dla dobra wspólnego, dla ojczyzny, dla jej wolności nie wahali się stanąć do walki, nie wahali się położyć na szali czegoś, co mają najcenniejsze - własnego życia - podkreślała w swoim przemówieniu Urszula Bauer.

 

Na zakończenie myszkowskich obchodów Konstytucji 3 Maja uczniowski chór Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie, działający pod opieką Anny Krajewskiej zaśpiewał „Mazurek 3 Maja”, „Nasza Ojczyzna” oraz „Nasza Najpiękniejsza”

 

PORAJ

 

Mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w Kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęły się rocznicowe obchody w Poraju. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz gminy, licznie stawili się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z pocztami sztandarowymi, harcerze z Poraja i Żarek Letniska, strażacy ochotnicy, pracownicy samorządowi, przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych, partii politycznych, mieszkańcy. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali przy dźwiękach orkiestry dętej z Poraja pod pomnik na Skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty i wiązanki. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Łukasz Stachera, który przypomniał w nim historyczne fakty związane z uchwaleniem Konstytucji, wspomniał także o 13. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podczas uroczystości wyróżniono również osoby, które przyczyniają się do krzewienia tradycji i historii lokalnej. Znaleźli się wśród nich: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdalena Ryziuk - Wilk oraz pasjonaci lokalnej historii: emerytowany nauczyciel Wiesław Popielak i współtwórca audiobooka z historią Poraja Konrad Maszczyk. Część artystyczną, która odbyła się również przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, uświetnili członkowie Klubu Literackiego „Pod Strofą” z Poraja oraz Zespół Plus-Minus.

 

ŻARKI

 

W Żarkach uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym, po której przy akompaniamencie Orkiestry OSP z Żarek wszyscy zgromadzeni przeszli pod pomnik błogosławionego ks. Ludwika Gietyngiera i pod pomnik Tadeusza Kościuszki. W trakcie nabożeństwa ks. proboszcz Jan Wajs poświęcił odnowiony sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach.

 

W uroczystości włączyli się bardzo aktywnie miejscowi harcerze, którzy dla każdego uczestnika  przygotowali okolicznościowy biało-czerwony kotylion. Z każdej szkoły w Gminie Żarki i z każdej jednostki OSP z Gminy Żarki na obchody przyjechały delegacje ze sztandarami i kwiatami. Wiązanki złożyli również przedstawiciele samorządu z burmistrzem na czele, Związek Kombatantów, Akcja Katolicka i przedstawiciele PiS. Po południu w Domu Kultury w Żarkach zaprezentowały się zespoły: „Trio kameralne” z Kielc z polską muzyką filmową, Ostrówiolinki z Ostrowa i Eskadra z Myszkowa.

 

Edyta Superson

Robert Bączyński

Ewelina KurzakGaleria zdjęć

Komentarze